Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-015/13-01 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „ręczny. samozaciskający uchwyt do przenoszenia elementów budowlanych“

POIG.05.04.01-30-015/13-01 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „ręczny. samozaciskający uchwyt do przenoszenia elementów budowlanych“

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-015/13-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „ręczny. samozaciskający uchwyt do przenoszenia elementów budowlanych“

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: TACN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7831701298

Kod pocztowy: 61-806

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.04.06.00-30-020/12-03 Wdrożenie wynalazku dot. sposobu bioremediacji ziemi i/lub mas ziemistych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-020/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku dot. sposobu bioremediacji ziemi i/lub mas ziemistych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 8759760

Wydatki kwalifikowalne: 7122160

Dofinansowanie: 3562160

Dofinansowanie UE: 3027836

Nazwa beneficjenta: EKOS Poznań Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7822162376

Kod pocztowy: 61-022

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-012/13-03 “Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Aparat do przetwarzania odpadów tworzyw poliolefinowych na paliwa płynne – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-012/13-03

Tytuł projektu: “Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Aparat do przetwarzania odpadów tworzyw poliolefinowych na paliwa płynne – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 288815.06

Wydatki kwalifikowalne: 237198.46

Dofinansowanie: 166015.2

Dofinansowanie UE: 141112.92

Nazwa beneficjenta: 23 RS CORAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272644754

Kod pocztowy: 00-803

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.05.04.01-18-004/11-04 Rozszerzenie ochrony własności przemysłowej na wynalazek uzyskiwania jednorodnej wiązki światła o dowolnym kształcie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-004/11-04

Tytuł projektu: Rozszerzenie ochrony własności przemysłowej na wynalazek uzyskiwania jednorodnej wiązki światła o dowolnym kształcie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 54263.38

Wydatki kwalifikowalne: 44116.57

Dofinansowanie: 30881.6

Dofinansowanie UE: 26249.36

Nazwa beneficjenta: D.A.Glass Doros Teodora

NIP beneficjenta: 8130000882

Kod pocztowy: 35-205

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015wartosc pieniadza, marzec 2020, akromioplastyka, microsoft logowanie 365, wsparcie dla mikroprzedsiębiorców, kulbacki filmy 2017, guz kulszowy przyczepy, anna zukowska, ile potrwa koronawirus, millenialsi kto to, defekacja oczyszczanie soku buraczanego, reintrodukcja, produkty dietetyczne, rodo w firmie handlowej, analiza rzis, algieria język, monika wasiak, mnisw baza ogłoszeń…