Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-011/13-00 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na sposób biologicznego oczyszczania ścieków

POIG.05.04.01-30-011/13-00 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na sposób biologicznego oczyszczania ścieków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-011/13-00

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na sposób biologicznego oczyszczania ścieków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 47703.1

Wydatki kwalifikowalne: 47703.1

Dofinansowanie: 33392.17

Dofinansowanie UE: 28383.34

Nazwa beneficjenta: Jerzy Ślusarczyk „Prote” Bioremediacja Ropopochodnych „Prote Technologie dla Środowiska”

NIP beneficjenta: 7791085171

Kod pocztowy: 60-480

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-02-007/12-00 Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych. przemysłowych komór plazmowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-02-007/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych. przemysłowych komór plazmowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec

Wartość ogółem: 14686200

Wydatki kwalifikowalne: 11940000

Dofinansowanie: 5970000

Dofinansowanie UE: 5074500

Nazwa beneficjenta: Stomadent Zdzisław Oszczęda

NIP beneficjenta: 6120005977

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.05.04.01-24-020/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Skrzynka rozdzielcza kabli.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-020/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Skrzynka rozdzielcza kabli.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-24-016/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – System łączenia przewodów hydraulicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-016/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – System łączenia przewodów hydraulicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015chlorek żelaza 3 wzór strukturalny, związek frazeologiczny przykłady, m jak miłość 1473, zadań, nadia długosz wzrost, art 6 kc komentarz, zespół jatrogenny, parp baza usług rozwojowych, katarzyna andegaweńska, utwardzanie cieplne, zwolnienia od podatku, kacik hani blog janusza, generator tytułów, atos odruch, szkoła jazdy gdynia, andrzej gajewski, po raz, tak bardzo chciałabym historią być, urząd dozoru technicznego uprawnienia, schizofrenia prezentacja…