Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-011/11-02 Zespół wykonawczy głowicy zdalnie sterowanego zaworu grzejnika centralnego ogrzewania – zgłoszenie wynalazku przez firmę LARS

POIG.05.04.01-30-011/11-02 Zespół wykonawczy głowicy zdalnie sterowanego zaworu grzejnika centralnego ogrzewania – zgłoszenie wynalazku przez firmę LARS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-011/11-02

Tytuł projektu: Zespół wykonawczy głowicy zdalnie sterowanego zaworu grzejnika centralnego ogrzewania – zgłoszenie wynalazku przez firmę LARS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 20763

Wydatki kwalifikowalne: 20763

Dofinansowanie: 14534.1

Dofinansowanie UE: 12353.98

Nazwa beneficjenta: LARS Andrzej Szymański

NIP beneficjenta: 7810041997

Kod pocztowy: 60-434

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.05.04.01-24-034/13-01 Cewnik diagnostyczny do tętnic obwodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-034/13-01

Tytuł projektu: Cewnik diagnostyczny do tętnic obwodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 138700

Wydatki kwalifikowalne: 138700

Dofinansowanie: 97450

Dofinansowanie UE: 82832.5

Nazwa beneficjenta: Innovations for Heart and Vessels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542733146

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015dobry człowiek definicja, bezwodniki kwasowe, matura 2017, biblioteka umcs, stała równowagi reakcji co2+h2=co+h2o w temperaturze 900, studia związane z angielskim, pogłos definicja, mapa burzowa polski, wprowadzenie do obrotu definicja, kanał sueski mapa, komunikacja jednostronna i dwustronna, rozwój świadomości, go to brand 2018, hydrostatyka zadania z rozwiązaniami gimnazjum, nad stawami…