Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.04.01-30-003/13-01 Zgłoszenie w ramach jednego wniosku zbiorowego 80 wzorów przemysłowych przez Fibar Group SA

POIG.05.04.01-30-003/13-01 Zgłoszenie w ramach jednego wniosku zbiorowego 80 wzorów przemysłowych przez Fibar Group SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-30-003/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie w ramach jednego wniosku zbiorowego 80 wzorów przemysłowych przez Fibar Group SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 44981

Wydatki kwalifikowalne: 44981

Dofinansowanie: 31486.7

Dofinansowanie UE: 26763.69

Nazwa beneficjenta: FIBAR GROUP SA

NIP beneficjenta: 7811858097

Kod pocztowy: 60-421

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.05.04.01-14-117/08-05 Zastosowanie kaustyczne tlenku magnezu w stabilizacji substancji zagrażających środowisku przy wykorzystaniu soli i tlenków metali nieżelaznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-117/08-05

Tytuł projektu: Zastosowanie kaustyczne tlenku magnezu w stabilizacji substancji zagrażających środowisku przy wykorzystaniu soli i tlenków metali nieżelaznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 218018

Wydatki kwalifikowalne: 184600

Dofinansowanie: 129220

Dofinansowanie UE: 109837

Nazwa beneficjenta: ECOTECH Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9721165701

Kod pocztowy: 31-532

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013misztal edward, asa metoda, metoda tomatisa wikipedia, poświęcenie adriana locke pdf, centrum biznesu opole, koronawirus polska 20 marca, wydział zarządzania uł, przedszkole 33 lublin, vol., kognitywny, przestepstwa przeciwko mieniu, przedwiosnie, baza usług rozwojowych białystok, karpaty prezentacja, drzwi puławy…