Końskie,  Powiat konecki,  Świętokrzyskie

POIG.05.04.01-26-005/12-01 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Geobateria – nowatorski sposób ogrzewania funkcjonujący w oparciu o cykl Carnota”

POIG.05.04.01-26-005/12-01 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Geobateria – nowatorski sposób ogrzewania funkcjonujący w oparciu o cykl Carnota”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-26-005/12-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na „Geobateria – nowatorski sposób ogrzewania funkcjonujący w oparciu o cykl Carnota”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Końskie

Wartość ogółem: 269740.42

Wydatki kwalifikowalne: 269740.42

Dofinansowanie: 188818.29

Dofinansowanie UE: 160495.54

Nazwa beneficjenta: FRESH-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 9591946824

Kod pocztowy: 26-200

Miejscowość: Końskie

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.04.06.00-12-005/12-04 Wdrożenie przemysłowej produkcji opartego na wynalazku kolektora słonecznego TWIN

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-12-005/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie przemysłowej produkcji opartego na wynalazku kolektora słonecznego TWIN

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 15411267

Wydatki kwalifikowalne: 13473200

Dofinansowanie: 6737150

Dofinansowanie UE: 5726577.5

Nazwa beneficjenta: Skorut Systemy Solarne Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 6811460678

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/20/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-24-004/10-03 Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimeru siarkowego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej oraz sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowopolimerowego granulowanego i betonu siarkowego z udziałem polimeru siarkowego otrzymanego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-004/10-03

Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimeru siarkowego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej oraz sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowopolimerowego granulowanego i betonu siarkowego z udziałem polimeru siarkowego otrzymanego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 152226

Wydatki kwalifikowalne: 144900

Dofinansowanie: 101430

Dofinansowanie UE: 86215.5

Nazwa beneficjenta: Włodzimierz Mysłowski

NIP beneficjenta: 5471179722

Kod pocztowy: 43-346

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-132/13-03 Zgłoszenie wynalazku w EPO.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-132/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku w EPO.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 68247.5

Wydatki kwalifikowalne: 68247.5

Dofinansowanie: 44780.88

Dofinansowanie UE: 38063.74

Nazwa beneficjenta: SENSI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213420906

Kod pocztowy: 02-722

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-017/13-01 Wsparcie zgłoszenia patentowego w wybranych krajach PCT na wynalazek – przydomowej roślinnej oczyszczalni ścieków głębokiej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-017/13-01

Tytuł projektu: Wsparcie zgłoszenia patentowego w wybranych krajach PCT na wynalazek – przydomowej roślinnej oczyszczalni ścieków głębokiej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 547400

Wydatki kwalifikowalne: 547400

Dofinansowanie: 384800

Dofinansowanie UE: 327080

Nazwa beneficjenta: RBC Eko Robert Całka

NIP beneficjenta: 5211116535

Kod pocztowy: 08-440

Miejscowość: Kalonka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015łomżyńskie centrum medyczne, osinkowska, up kraków praca, drugi urząd skarbowy w tarnowie, podkreśl wyrażenie które nie dotyczy urbanizacji, wyższa szkoła medyczna katowice, notatka o romantyzmie, oddziaływanie, w:, progres szkoła, wskaźnik otif, olimplabs, arkadiusz woźniak, mkk lublin, pedagogika specjalna umk, brokuły uprawa forum…