Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

POIG.05.04.01-24-095/13-00 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Paleta do transportu TH (obudowy chodnikowej).

POIG.05.04.01-24-095/13-00 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Paleta do transportu TH (obudowy chodnikowej).

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-095/13-00

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Paleta do transportu TH (obudowy chodnikowej).

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132570.71

Wydatki kwalifikowalne: 132570.71

Dofinansowanie: 79542.43

Dofinansowanie UE: 67611.06

Nazwa beneficjenta: NEUHÄUSER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6342645559

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-24-003/08-11 Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. – wdrożenie innowacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-003/08-11

Tytuł projektu: Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. – wdrożenie innowacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 168847841.72

Wydatki kwalifikowalne: 100102055

Dofinansowanie: 39350117.82

Dofinansowanie UE: 33447600.14

Nazwa beneficjenta: Stolzle Częstochowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5730113736

Kod pocztowy: 42-209

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski / Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013dołączam zgłoszenia zus, krosno studia, wojsko chana krzyżówka, kurs ux, przemówienie okolicznościowe z okazji urodzin, narodowa gra kanady, język angielski grafika, życzenia świateczne, punkty rekrutacyjne na studia, metoda promethee, rozwój nauki, tak tu cicho o zmierzchu, wady człowieka przykłady, filmy świąteczne youtube, basketligakobiet, ukw wydział pedagogiki i psychologii, dyrektor szkoły…