Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

POIG.05.04.01-24-029/13-04 Zgłoszenie patentowe wynalazku – Zespołu urządzeń do termicznego przetwarzania odpadów

POIG.05.04.01-24-029/13-04 Zgłoszenie patentowe wynalazku – Zespołu urządzeń do termicznego przetwarzania odpadów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-029/13-04

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe wynalazku – Zespołu urządzeń do termicznego przetwarzania odpadów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 289450

Wydatki kwalifikowalne: 240000

Dofinansowanie: 168000

Dofinansowanie UE: 142800

Nazwa beneficjenta: Innord Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

NIP beneficjenta: 5482662563

Kod pocztowy: 40-155

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.04.01-22-001/10-02 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej poprzez rejestrację wzorów przemysłowych grzejników i grzałek jako element konkurencyjności firmy Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-001/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej poprzez rejestrację wzorów przemysłowych grzejników i grzałek jako element konkurencyjności firmy Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Żukowo

Wartość ogółem: 39100

Wydatki kwalifikowalne: 34700

Dofinansowanie: 12145

Dofinansowanie UE: 10323.25

Nazwa beneficjenta: Terma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5831018844

Kod pocztowy: 80-298

Miejscowość: Czaple

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.05.04.01-10-001/12-00 Zestaw klocków edukacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-001/12-00

Tytuł projektu: Zestaw klocków edukacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 21740

Wydatki kwalifikowalne: 18980

Dofinansowanie: 13286

Dofinansowanie UE: 11293.1

Nazwa beneficjenta: „RED BIRD” Arkadiusz Majewski

NIP beneficjenta: 7271534622

Kod pocztowy: 93-469

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/17/2012


POIG.05.04.01-14-049/13-03 Obejma zaciskowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-049/13-03

Tytuł projektu: Obejma zaciskowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4800

Wydatki kwalifikowalne: 4800

Dofinansowanie: 3360

Dofinansowanie UE: 2856

Nazwa beneficjenta: Iwanejko Electronics-Zdzisław Iwanejko

NIP beneficjenta: 5260051698

Kod pocztowy: 00-159

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-24-029/13-04 Zgłoszenie patentowe wynalazku – Zespołu urządzeń do termicznego przetwarzania odpadów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-029/13-04

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe wynalazku – Zespołu urządzeń do termicznego przetwarzania odpadów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 289450

Wydatki kwalifikowalne: 240000

Dofinansowanie: 168000

Dofinansowanie UE: 142800

Nazwa beneficjenta: Innord Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

NIP beneficjenta: 5482662563

Kod pocztowy: 40-155

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.04.01-24-003/10-01 Wniosek o rejestrację przemysłowego wzoru wspólnotowego – Dwa warianty zestawu skrobaczki do lodu i szczotki do usuwania śniegu osadzonych na końcach wspólnego drążka – stanowi przyrząd do czyszczenia; skrobaczka do lodu; szczotka do usuwania śniegu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-003/10-01

Tytuł projektu: Wniosek o rejestrację przemysłowego wzoru wspólnotowego – Dwa warianty zestawu skrobaczki do lodu i szczotki do usuwania śniegu osadzonych na końcach wspólnego drążka – stanowi przyrząd do czyszczenia; skrobaczka do lodu; szczotka do usuwania śniegu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Wodzisław Śląski

Wartość ogółem: 9499

Wydatki kwalifikowalne: 7786

Dofinansowanie: 4671.6

Dofinansowanie UE: 3970.86

Nazwa beneficjenta: „KUFIETA” Krzysztof i Sebastian Kufieta Spółka Cywilna

NIP beneficjenta: 6472389250

Kod pocztowy: 44-300

Miejscowość: Wodzisław Śląski

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/23/2010

Data zakończenia realizacji: 12/24/2010jerzy rogalski, pismo piktograficzne, uam chemia, wydział ekonomii uwb, wzór dyplomu word, widomości, outlook 365, pa nova gliwice, sprzedam warsztat, baza wiedzy fundusze europejskie, zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną wzór, taping uda, literaturoznawstwo po angielsku, epidemia covid 19, tomasz kopczyński, kulturalnie…