Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

POIG.05.04.01-24-020/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Skrzynka rozdzielcza kabli.

POIG.05.04.01-24-020/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Skrzynka rozdzielcza kabli.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-020/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Skrzynka rozdzielcza kabli.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-24-001/11-01 Wniosek o rejestrację wzoru uzytkowego – paca do ścierania okładzin budowlanych Kubala Sp. z o.o. na terenie Czech i Niemiec.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-001/11-01

Tytuł projektu: Wniosek o rejestrację wzoru uzytkowego – paca do ścierania okładzin budowlanych Kubala Sp. z o.o. na terenie Czech i Niemiec.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Ustroń

Wartość ogółem: 19460

Wydatki kwalifikowalne: 16500

Dofinansowanie: 9900

Dofinansowanie UE: 8415

Nazwa beneficjenta: Kubala Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5482460664

Kod pocztowy: 43-450

Miejscowość: Ustroń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/23/2011

Data zakończenia realizacji: 8/25/2011


POIG.05.04.01-18-016/13-01 Dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku „Pomiar odległości od gruntu podczas lądowania małych jednostek latających“

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-016/13-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku „Pomiar odległości od gruntu podczas lądowania małych jednostek latających“

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 303698

Wydatki kwalifikowalne: 303698

Dofinansowanie: 212588.6

Dofinansowanie UE: 180700.31

Nazwa beneficjenta: „AMBITON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8133576105

Kod pocztowy: 35-036

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015podział składek zus, reakcja utleniania, jak napisać maturę rozszerzoną z polskiego, formy ochrony przyrody, inbit, breathed, motyw książki w filmie, szot, ms outlook, przygotuj notatkę na temat trzech operacji wojskowych nato, pozycja ustrojowa prezydenta, kw odpowiedzialność, progi punktowe up lublin, analiza dynamiki bilansu, dawny uwodziciel, blokada psychomotoryczna, organy rządowe…