Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

POIG.05.04.01-24-017/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Stacja filtracyjna.

POIG.05.04.01-24-017/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Stacja filtracyjna.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-017/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Stacja filtracyjna.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-18-007/13-02 Żyrafka – funkcjonalne urządzenie do kompleksowych badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-007/13-02

Tytuł projektu: Żyrafka – funkcjonalne urządzenie do kompleksowych badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 449500

Wydatki kwalifikowalne: 449500

Dofinansowanie: 314650

Dofinansowanie UE: 267452.5

Nazwa beneficjenta: 3DMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170358677

Kod pocztowy: 35-505

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-079/12-04 Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-079/12-04

Tytuł projektu: Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 31116499.77

Wydatki kwalifikowalne: 25414650.22

Dofinansowanie: 23463289.86

Dofinansowanie UE: 19943796.38

Nazwa beneficjenta: Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762450957

Kod pocztowy: 31-752

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.05.01.00-00-079/12-04 Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-079/12-04

Tytuł projektu: Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 31116499.77

Wydatki kwalifikowalne: 25414650.22

Dofinansowanie: 23463289.86

Dofinansowanie UE: 19943796.38

Nazwa beneficjenta: Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762450957

Kod pocztowy: 31-752

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.05.02-00-122/12-08 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby branży lotniczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-122/12-08

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby branży lotniczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8194508.34

Wydatki kwalifikowalne: 4438850

Dofinansowanie: 1331655

Dofinansowanie UE: 1131906.75

Nazwa beneficjenta: PZL „WARSZAWA-OKĘCIE” S.A.

NIP beneficjenta: 5250007402

Kod pocztowy: 02-256

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015rekord si, bogacki, karta polaka obywatelstwo, ile to 100 euro na polskie, wniosek ceidg 2019, film o bogu 2017, prawo do ochrony danych osobowych, iatf 16949 pdf, omnibusem, umcs przelicznik punktów, musical utwory, wymień trzy główne źródła wody dla organizmu człowieka, aleksandra burzyńska…