Powiat cieszyński,  Śląskie,  Ustroń

POIG.05.04.01-24-017/10-01 Wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego wewnątrzwspólnotowego – łopata do śniegu – Kubala sp. z o.o.

POIG.05.04.01-24-017/10-01 Wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego wewnątrzwspólnotowego – łopata do śniegu – Kubala sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-017/10-01

Tytuł projektu: Wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego wewnątrzwspólnotowego – łopata do śniegu – Kubala sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Ustroń

Wartość ogółem: 26352

Wydatki kwalifikowalne: 21600

Dofinansowanie: 12960

Dofinansowanie UE: 11016

Nazwa beneficjenta: Kubala sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5482460664

Kod pocztowy: 43-450

Miejscowość: Ustroń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/27/2010

Data zakończenia realizacji: 4/28/2011


POIG.04.05.02-00-021/09-05 Utworzenie Centrum B+R do prac nad nową aplikacją informatyczną smartKONSODLIDACJA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-021/09-05

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum B+R do prac nad nową aplikacją informatyczną smartKONSODLIDACJA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat rawski

Gmina: Rawa Mazowiecka – miasto

Wartość ogółem: 12220851.07

Wydatki kwalifikowalne: 11703225.85

Dofinansowanie: 8029258.1

Dofinansowanie UE: 6824869.38

Nazwa beneficjenta: SmartCon Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9522033049

Kod pocztowy: 04-522

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/25/2011


POIG.04.04.00-20-005/09-17 Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-005/09-17

Tytuł projektu: Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 31333914.93

Wydatki kwalifikowalne: 26187000

Dofinansowanie: 13093500

Dofinansowanie UE: 11129475

Nazwa beneficjenta: Multi Packaging Solutions Bialystok Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9661723504

Kod pocztowy: 15-521

Miejscowość: Zaścianki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013


POIG.04.04.00-24-034/08-08 Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-034/08-08

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Gmina: M. Tychy

Wartość ogółem: 10004000

Wydatki kwalifikowalne: 8200000

Dofinansowanie: 4100000

Dofinansowanie UE: 3485000

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa

NIP beneficjenta: 2220074473

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012dr paluch, dla nauczyciela logowanie, kara smierci, f, polska dla polakow, pife gov pl, statistica, ubezpieczenie grupowe pracowników, bank spółdzielczy w sieradzu, jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego 2018 kalkulator, introjekcja, mateusz żurek, polska sztafeta 4×400 youtube 2019…