Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

POIG.05.04.01-24-015/10-00 Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na innowacyjne rozwiązanie pt. Sposób i układ symulacji ciśnienia gazów spalin w układzie wydechowym zwłaszcza dla silników spalinowych diesla szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Leszka Kowalika

POIG.05.04.01-24-015/10-00 Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na innowacyjne rozwiązanie pt. Sposób i układ symulacji ciśnienia gazów spalin w układzie wydechowym zwłaszcza dla silników spalinowych diesla szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Leszka Kowalika

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-015/10-00

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na innowacyjne rozwiązanie pt. Sposób i układ symulacji ciśnienia gazów spalin w układzie wydechowym zwłaszcza dla silników spalinowych diesla szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Leszka Kowalika

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 36200

Wydatki kwalifikowalne: 36200

Dofinansowanie: 25340

Dofinansowanie UE: 21539

Nazwa beneficjenta: Elektronika-Informatyka Leszek Kowalik

NIP beneficjenta: 6312391798

Kod pocztowy: 40-014

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.04.05.02-00-029/09-04 Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w PPH Transsystem S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-029/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w PPH Transsystem S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Białobrzegi

Wartość ogółem: 5072258.58

Wydatki kwalifikowalne: 4157589

Dofinansowanie: 2078794.5

Dofinansowanie UE: 1766975.32

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe „Transsystem” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8150003317

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Wola Dalsza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/25/2011


POIG.05.04.01-18-018/13-00 Dokonanie zgłoszenia wynalazku pn. „Modele architektoniczne”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-018/13-00

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia wynalazku pn. „Modele architektoniczne”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut – miasto

Wartość ogółem: 40559

Wydatki kwalifikowalne: 40559

Dofinansowanie: 28391.3

Dofinansowanie UE: 24132.6

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe INFORMEL Marek Krempa

NIP beneficjenta: 8150002772

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Łańcut

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.04.04.00-20-005/09-17 Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-005/09-17

Tytuł projektu: Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Supraśl

Wartość ogółem: 31333914.93

Wydatki kwalifikowalne: 26187000

Dofinansowanie: 13093500

Dofinansowanie UE: 11129475

Nazwa beneficjenta: Multi Packaging Solutions Bialystok Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9661723504

Kod pocztowy: 15-521

Miejscowość: Zaścianki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013tłumaczenie symultaniczne, art 141 kw komentarz, jednostek, symbol sztuki lekarskiej krzyżówka, kowalczyk agnieszka, chrząstkozrosty, czytelnia umcs, europejski urząd ds zwalczania nadużyć finansowych, pbn, koniety kobietom, jak zdac egzamin na diagnoste samochodowego, pociej władysław, mapa europy bez granic, rynek pracy w polsce 2019, próg dochodowy rodzinne…