Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

POIG.05.04.01-24-014/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Sposób kształtowania kół zębatych.

POIG.05.04.01-24-014/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Sposób kształtowania kół zębatych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-014/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Sposób kształtowania kół zębatych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/8/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-029/13-03 Rozszerzenie ochrony wynalazku przez CEBAR-DG Sp. z.o.o. na terenie 11 państw europejskich.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-029/13-03

Tytuł projektu: Rozszerzenie ochrony wynalazku przez CEBAR-DG Sp. z.o.o. na terenie 11 państw europejskich.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 137217.23

Wydatki kwalifikowalne: 137217.23

Dofinansowanie: 96038.33

Dofinansowanie UE: 81632.58

Nazwa beneficjenta: CEBAR-DG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132823673

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-24-032/13-02 „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji i autorskich produktów w postaci taśm przenośnikowych o niespotykanych parametrach”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-032/13-02

Tytuł projektu: „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji i autorskich produktów w postaci taśm przenośnikowych o niespotykanych parametrach”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 26991200

Wydatki kwalifikowalne: 20911000

Dofinansowanie: 8451000

Dofinansowanie UE: 7183350

Nazwa beneficjenta: CONBELTS BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6260000460

Kod pocztowy: 41-909

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015statistica online, open education group, cennik usług spawalniczych 2019, założenia islamu, nazwa własna przykłady, ahe podyplomowe, wniosek o wystąpienie z smg, metody negocjacji, promocja filmu, multilinia autocad, mdr co to znaczy, pzu.pl, dramat szekspira, dsw harmonogram, małgorzata kwiatkowska smierc, źródła finansowania, szcześniak umcs, wczesne średniowiecze sprawdzian pdf…