Powiat m. Świętochłowice,  Śląskie,  Świętochłowice

POIG.05.04.01-24-009/12-01 Innowacyjna linia oraz technologia wytwarzania preparatów jonowymiennych służących do stabilizacji gruntów.

POIG.05.04.01-24-009/12-01 Innowacyjna linia oraz technologia wytwarzania preparatów jonowymiennych służących do stabilizacji gruntów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-009/12-01

Tytuł projektu: Innowacyjna linia oraz technologia wytwarzania preparatów jonowymiennych służących do stabilizacji gruntów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Gmina: M. Świętochłowice

Wartość ogółem: 124696

Wydatki kwalifikowalne: 124696

Dofinansowanie: 87287.2

Dofinansowanie UE: 74194.12

Nazwa beneficjenta: 1-SZY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6272732878

Kod pocztowy: 41-600

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.05.02.00-00-029/08-05 Nowe usługi proinnowacyjne w doradztwie energetycznym dotyczącym budynków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-029/08-05

Tytuł projektu: Nowe usługi proinnowacyjne w doradztwie energetycznym dotyczącym budynków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 6345905

Wydatki kwalifikowalne: 6107800

Dofinansowanie: 6107800

Dofinansowanie UE: 5191630

Nazwa beneficjenta: FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII

NIP beneficjenta: 5262095317

Kod pocztowy: 00-002

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.06.00-18-006/12-02 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków w branży tworzyw sztucznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-006/12-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków w branży tworzyw sztucznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 28289700

Wydatki kwalifikowalne: 22390000

Dofinansowanie: 11195000

Dofinansowanie UE: 9515750

Nazwa beneficjenta: SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 6842634518

Kod pocztowy: 38-460

Miejscowość: Jedlicze

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.05.04.01-22-007/11-06 Uzyskanie ochrony patentowej innowacyjnej szczepionki immunologicznej przeciwko zakażeniom pięcioma serotypami bakterii salmonella

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-007/11-06

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej innowacyjnej szczepionki immunologicznej przeciwko zakażeniom pięcioma serotypami bakterii salmonella

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 134840

Wydatki kwalifikowalne: 134840

Dofinansowanie: 94820

Dofinansowanie UE: 80597

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY OŚRODKA SALMONELLA IMMUNOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5862011240

Kod pocztowy: 81-451

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-18-006/12-02 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków w branży tworzyw sztucznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-006/12-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków w branży tworzyw sztucznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 28289700

Wydatki kwalifikowalne: 22390000

Dofinansowanie: 11195000

Dofinansowanie UE: 9515750

Nazwa beneficjenta: SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 6842634518

Kod pocztowy: 38-460

Miejscowość: Jedlicze

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014waluta pakistanu, zachowanie miziołka wobec rodziny, system zarządzania bhp 18001, natalia smolarek, biznes plan piekarni, modularna 12, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów komentarz, cechy jakościowe sprawozdania finansowego, rząd w polsce, mikołaj pierwszy prymas polski, roman sklepowicz kontakt, test strony internetowej, mastoidektomia, degradacja gleby, państwo na e, kredyt gotówkowy santander, logotyp, strefa mcdonald…