Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

POIG.05.04.01-24-007/13-01 Chwyt do mocowania trójnika z systemu hydraulicznego w obrotniku w obrabiarce.

POIG.05.04.01-24-007/13-01 Chwyt do mocowania trójnika z systemu hydraulicznego w obrotniku w obrabiarce.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-007/13-01

Tytuł projektu: Chwyt do mocowania trójnika z systemu hydraulicznego w obrotniku w obrabiarce.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 132301

Wydatki kwalifikowalne: 132301

Dofinansowanie: 92610.7

Dofinansowanie UE: 78719.09

Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A.

NIP beneficjenta: 2220856508

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.05.04.01-18-001/10-01 Zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową POLCHIMET Mieczysław Chilik. Eksport-Import w ramach międzynarodowej procedury PCT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-001/10-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową POLCHIMET Mieczysław Chilik. Eksport-Import w ramach międzynarodowej procedury PCT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 33920

Wydatki kwalifikowalne: 31830

Dofinansowanie: 22281

Dofinansowanie UE: 18938.85

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa POLCHIMET Mieczysław Chilik. Eksport-Import

NIP beneficjenta: 6841000361

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/25/2011

Data zakończenia realizacji: 9/13/2013


POIG.05.04.01-14-014/13-03 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – technologia otrzymywania surowców pierwotnych z odpadów PET – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-014/13-03

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – technologia otrzymywania surowców pierwotnych z odpadów PET – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 346098.29

Wydatki kwalifikowalne: 283726.89

Dofinansowanie: 198580.45

Dofinansowanie UE: 168793.38

Nazwa beneficjenta: „RS PET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272684357

Kod pocztowy: 00-803

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-16-009/09-10 Uruchomienie produkcji innowacyjnego. zindywidualizowanego fotela do samochodów ciężarowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-16-009/09-10

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnego. zindywidualizowanego fotela do samochodów ciężarowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Skarbimierz

Wartość ogółem: 41672002.66

Wydatki kwalifikowalne: 34157379.23

Dofinansowanie: 17078689.61

Dofinansowanie UE: 14516886.16

Nazwa beneficjenta: Adient Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9271756246

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.05.04.01-14-130/13-02 Ochrona patentowa urządzenia pomiarowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-130/13-02

Tytuł projektu: Ochrona patentowa urządzenia pomiarowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: THE WHITE SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5261054109

Kod pocztowy: 00-057

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.05.04.01-02-304/12-03 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w fazie regionalnej – patent europejski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-304/12-03

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w fazie regionalnej – patent europejski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 41879

Wydatki kwalifikowalne: 37900

Dofinansowanie: 26530

Dofinansowanie UE: 22550.5

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015przyporządkuj nazwom soli wymienionym w punkcie a ich wzory podane w punkcie b, matura 2019 polski odpowiedzi, bożena krzyżanowska filmweb, uczestnictwo polityczne, empiryczny sjp, w trojkacie ostrokatnym rownoramiennym abc podstawa ab, mssf 16, msp postacie, biznes gov pl, cygan w kosmosie, każdemu z podanych państw przyporządkuj dominujące w nim wyznanie, opisz wybrany region turystyczny polski, hamera, stosowanie niebezpiecznych substancji w środowisku pracy jest niedopuszczalne, opinie die tech…