Powiat kłobucki,  Śląskie,  Wręczyca Wielka

POIG.05.04.01-24-007/12-00 Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku – system zapinania fotelika samochodowego dla dzieci

POIG.05.04.01-24-007/12-00 Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku – system zapinania fotelika samochodowego dla dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-007/12-00

Tytuł projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku – system zapinania fotelika samochodowego dla dzieci

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Wręczyca Wielka

Wartość ogółem: 104988.74

Wydatki kwalifikowalne: 91453

Dofinansowanie: 64017.1

Dofinansowanie UE: 54414.53

Nazwa beneficjenta: Łukasz Karwala Firma ..LOOKART” Eksport Import

NIP beneficjenta: 5741809683

Kod pocztowy: 42-130

Miejscowość: Wręczyca Wielka

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-22-006/13-01 „Dwukołowy samochód elektryczny z dzieloną ramą ” jest to wynalazek. który został zgłoszony w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego RP w dniu 2012-12-11. Zgłoszenie oznaczono numerem P 401972.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-006/13-01

Tytuł projektu: „Dwukołowy samochód elektryczny z dzieloną ramą ” jest to wynalazek. który został zgłoszony w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego RP w dniu 2012-12-11. Zgłoszenie oznaczono numerem P 401972.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 239194

Wydatki kwalifikowalne: 239194

Dofinansowanie: 167435.8

Dofinansowanie UE: 142320.43

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Innowacyne Opportunity 66 Andriej Makarienko

NIP beneficjenta: 9222091255

Kod pocztowy: 80-808

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/15/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-10-013/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-013/13-02

Tytuł projektu: Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz

Wartość ogółem: 85112.11

Wydatki kwalifikowalne: 69196.84

Dofinansowanie: 41518.1

Dofinansowanie UE: 35290.38

Nazwa beneficjenta: KOWALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8291597773

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Stawiszcze

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-004/12-08 Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-004/12-08

Tytuł projektu: Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 15720729.45

Wydatki kwalifikowalne: 14577070.93

Dofinansowanie: 13979886.93

Dofinansowanie UE: 11882903.89

Nazwa beneficjenta: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

NIP beneficjenta: 5252424506

Kod pocztowy: 00-043

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: samorząd gospodarczy i zawodowy

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015amortyzacja liniowa zadania, fabryka plastików gliwice, norma matematyka, ochrona danych osobowych rodo, obsługa sklepu internetowego zarobki, uzupełnij i oblicz 0 6 0 3, koma białystok, grzanpol, ambasada singapuru w polsce, jak tradycje wpływają na życie człowieka, ekumena, polityka makroekonomiczna, metody stosowane w doradztwie zawodowym, z tekstu tadeusza sinki wypisz jeden fakt i jedną opinię, poczta il pw, plagiat pl, poziomy występ ściany krzyżówka, życzenia bożonarodzeniowe 2018 po angielsku…