Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

POIG.05.04.01-24-007/10-02 Polimeryczny materiał budowlany ba bazie odpadów flotacyjnych rudy miedzi i siarki odpadowej

POIG.05.04.01-24-007/10-02 Polimeryczny materiał budowlany ba bazie odpadów flotacyjnych rudy miedzi i siarki odpadowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-007/10-02

Tytuł projektu: Polimeryczny materiał budowlany ba bazie odpadów flotacyjnych rudy miedzi i siarki odpadowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 190550

Wydatki kwalifikowalne: 185050

Dofinansowanie: 129535

Dofinansowanie UE: 110104.75

Nazwa beneficjenta: Włodzimierz Mysłowski

NIP beneficjenta: 5471179722

Kod pocztowy: 43-346

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-063/12-06 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-063/12-06

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 9896899.8

Wydatki kwalifikowalne: 8046260

Dofinansowanie: 4023130

Dofinansowanie UE: 3419660.5

Nazwa beneficjenta: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6750005418

Kod pocztowy: 30-224

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 8/14/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-14-017/12-04 Uruchomienie produkcji innowacyjnego zautomatyzowanego centrum gnącego w oparciu o zgłoszony wynalazek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-14-017/12-04

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnego zautomatyzowanego centrum gnącego w oparciu o zgłoszony wynalazek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15781467.04

Wydatki kwalifikowalne: 9508225.58

Dofinansowanie: 4754112.29

Dofinansowanie UE: 4040995.44

Nazwa beneficjenta: NEWCUT Bogdan Kondracki

NIP beneficjenta: 5221403348

Kod pocztowy: 02-954

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-098/12-06 Rozwój usług finansowo – księgowych. IT oraz utworzenie Działu B+R

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-098/12-06

Tytuł projektu: Rozwój usług finansowo – księgowych. IT oraz utworzenie Działu B+R

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 54218356.5

Wydatki kwalifikowalne: 43686912

Dofinansowanie: 13106073.6

Dofinansowanie UE: 11140162.56

Nazwa beneficjenta: Infosys Poland Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 7251952061

Kod pocztowy: 91-402

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015jadwiga lublin dziennik, przysposobienie dziecka, przerwa w programie, pkd usługi, niebezpieczne związki fizyki z medycyną pdf, kiedy otwieraja silownie, fdm kurs warszawa, obornicka 227, chciałbyś, kwadrans polityczny, w sieci nowy numer, elektromonter kurs, gordon kielce, dying light bezpieczeństwo za wszelką cenę, rozłóż wielomian w na czynniki grupując jego wyrazy, metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej chomikuj, pojecia rp, podanie o urlop wychowawczy, piorun polska, 1950 brutto ile to netto, mięśnie człowieka schemat…