Gliwice,  Powiat m. Gliwice,  Śląskie

POIG.05.04.01-24-003/13-04 zastrzeżenie patentowe konstrukcji zespołu pomiarowego medycznej pompy perystaltycznej

POIG.05.04.01-24-003/13-04 zastrzeżenie patentowe konstrukcji zespołu pomiarowego medycznej pompy perystaltycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-003/13-04

Tytuł projektu: zastrzeżenie patentowe konstrukcji zespołu pomiarowego medycznej pompy perystaltycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 12745

Wydatki kwalifikowalne: 11250

Dofinansowanie: 6750

Dofinansowanie UE: 5737.5

Nazwa beneficjenta: Vimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6422181613

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.05.04.01-14-133/13-03 Zgłoszenie 3 patentów na rykach zagranicznych dotyczących nowatorskich rozwiązań z dziedziny oprogramowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-133/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie 3 patentów na rykach zagranicznych dotyczących nowatorskich rozwiązań z dziedziny oprogramowania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 129781

Wydatki kwalifikowalne: 129781

Dofinansowanie: 78348.6

Dofinansowanie UE: 66596.31

Nazwa beneficjenta: SENSI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213420906

Kod pocztowy: 02-722

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-16-001/12-01 Zgłoszenie PCT wynalazku „Sposób wykrywania kontekstu urządzenia przenośnego i urządzenie przenośne z modułem wykrywania kontekstu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-16-001/12-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie PCT wynalazku „Sposób wykrywania kontekstu urządzenia przenośnego i urządzenie przenośne z modułem wykrywania kontekstu”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 259420.79

Wydatki kwalifikowalne: 259420.79

Dofinansowanie: 181568.61

Dofinansowanie UE: 154333.31

Nazwa beneficjenta: BINARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9910362414

Kod pocztowy: 45-588

Miejscowość: Opole

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/12/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-12-019/12-07 Wdrożenie do produkcji nowego wynalazku przez firmę SN SUPER SNOW Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-12-019/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji nowego wynalazku przez firmę SN SUPER SNOW Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Czorsztyn

Wartość ogółem: 12349200

Wydatki kwalifikowalne: 10040000

Dofinansowanie: 5020000

Dofinansowanie UE: 4267000

Nazwa beneficjenta: SN Supersnow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7361715936

Kod pocztowy: 34-436

Miejscowość: Maniowy

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015teams platforma, praca w singapurze, alt klawisz, winnica rzeczyca, tym bardziej że, re-fleksje, jan, off road lubuskie, pojęcie informacji, ckubialystok, vally, rzęsy kim kardashian, podkreśl prawdziwe informacje na temat przypowieści, bank pekao.pl, jakubiak elżbieta, zarządzanie prezentacja power point, gov.pl logowanie, umc, praca sezonowa w polsce, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2019, tour de france, youtube filmy z duchami, aleksander harecki, nerwy czaszkowe rysunek…