Gdynia,  Pomorskie,  Powiat m. Gdynia

POIG.05.04.01-22-101/08-01 Wsparcie na rozszerzenie ochrony patentowej wynalazku „Śruba kotwiąca” na kraje europejskie oraz Rosję. Ukrainę i USA

POIG.05.04.01-22-101/08-01 Wsparcie na rozszerzenie ochrony patentowej wynalazku „Śruba kotwiąca” na kraje europejskie oraz Rosję. Ukrainę i USA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-101/08-01

Tytuł projektu: Wsparcie na rozszerzenie ochrony patentowej wynalazku „Śruba kotwiąca” na kraje europejskie oraz Rosję. Ukrainę i USA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 63615.13

Wydatki kwalifikowalne: 59105.09

Dofinansowanie: 41367.65

Dofinansowanie UE: 35162.5

Nazwa beneficjenta: Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j.

NIP beneficjenta: 9581440661

Kod pocztowy: 81-601

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/26/2008

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


POIG.05.04.01-14-010/10-05 Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku filtr plisowany i sposób wytwarzania filtra plisowanego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-010/10-05

Tytuł projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku filtr plisowany i sposób wytwarzania filtra plisowanego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 133707

Wydatki kwalifikowalne: 118172

Dofinansowanie: 82720.4

Dofinansowanie UE: 70312.34

Nazwa beneficjenta: Amazon Filters Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9522130663

Kod pocztowy: 05-077

Miejscowość: Warszawa – Wesoła

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa / Powiat otwocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-22-002/11-01 Uzyskanie ochrony wzorów przemysłowych dla dwóch modeli grzejników oraz grzałki jako element konkurencyjności firmy Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-002/11-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony wzorów przemysłowych dla dwóch modeli grzejników oraz grzałki jako element konkurencyjności firmy Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Żukowo

Wartość ogółem: 14250

Wydatki kwalifikowalne: 13100

Dofinansowanie: 4585

Dofinansowanie UE: 3897.25

Nazwa beneficjenta: Terma Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5831018844

Kod pocztowy: 80-298

Miejscowość: Czaple

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.05.01.00-00-017/12-04 Rozwój EduKlastra – Nowe Media w Edukacji poprzez utworzenie Centrum Nowych Technologii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-017/12-04

Tytuł projektu: Rozwój EduKlastra – Nowe Media w Edukacji poprzez utworzenie Centrum Nowych Technologii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 30260713.23

Wydatki kwalifikowalne: 19853442.84

Dofinansowanie: 18460242.84

Dofinansowanie UE: 15691206.41

Nazwa beneficjenta: Fundacja Obserwatorium Zarządzania

NIP beneficjenta: 7010000181

Kod pocztowy: 02-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015rysunki 2019, ogród botaniczny godziny otwarcia, kompetencje przykłady, renoma adres, cechy dobrego sprzedawcy, ochrona prawnoautorska, stworzony w celu ochrony krajobrazu krasowego, pn en 834 pdf, www biznes gov pl, priorytety kfs 2017, skłodowska dg, studium europy wschodniej, medioznastwo, zasada szufladkowa dirichleta zadania, santade, protokół przekazania gotówki wzór, tekstowo dumka na dwa serca, autocad uwm…