Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

POIG.05.04.01-22-024/13-02 Uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej na wynalazek „Sposób izolacji propano-1.3-diolu z mieszaniny pofermentacyjnej powstałej w wyniku bio-konwersji”

POIG.05.04.01-22-024/13-02 Uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej na wynalazek „Sposób izolacji propano-1.3-diolu z mieszaniny pofermentacyjnej powstałej w wyniku bio-konwersji”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-024/13-02

Tytuł projektu: Uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej na wynalazek „Sposób izolacji propano-1.3-diolu z mieszaniny pofermentacyjnej powstałej w wyniku bio-konwersji”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Gmina: M. Sopot

Wartość ogółem: 191969

Wydatki kwalifikowalne: 191969

Dofinansowanie: 134390.3

Dofinansowanie UE: 114231.75

Nazwa beneficjenta: Prochimia Surfaces sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5851419173

Kod pocztowy: 81-823

Miejscowość: Sopot

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


POIG.05.04.01-10-027/12-04 Uzyskanie patentu na wynalazek „Innowacyjne zlecenie przelewu” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-027/12-04

Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na wynalazek „Innowacyjne zlecenie przelewu” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 395269.6

Wydatki kwalifikowalne: 395269.6

Dofinansowanie: 276688.72

Dofinansowanie UE: 235185.41

Nazwa beneficjenta: Sagittarius Group Sp.z o.o.

NIP beneficjenta: 7272800942

Kod pocztowy: 90-562

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-005/13-00 Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-005/13-00

Tytuł projektu: Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 123758.1

Wydatki kwalifikowalne: 111758.1

Dofinansowanie: 50291.13

Dofinansowanie UE: 42747.46

Nazwa beneficjenta: PYLON Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5272653954

Kod pocztowy: 00-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.05.02-00-001/08-05 Centrum badawczo-rozwojowe nowych technologii ograniczenia emisji i optymalizacji spalania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-001/08-05

Tytuł projektu: Centrum badawczo-rozwojowe nowych technologii ograniczenia emisji i optymalizacji spalania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 36514800

Wydatki kwalifikowalne: 33069600

Dofinansowanie: 9920880

Dofinansowanie UE: 8432748

Nazwa beneficjenta: General Electric Company Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub GE)

NIP beneficjenta: 5261030824

Kod pocztowy: 00-113

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/25/2012


POIG.05.04.01-18-007/13-02 Żyrafka – funkcjonalne urządzenie do kompleksowych badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-007/13-02

Tytuł projektu: Żyrafka – funkcjonalne urządzenie do kompleksowych badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 449500

Wydatki kwalifikowalne: 449500

Dofinansowanie: 314650

Dofinansowanie UE: 267452.5

Nazwa beneficjenta: 3DMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170358677

Kod pocztowy: 35-505

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015rudaś, izba rzemieślnicza zielona góra, klasy angle’a, absolwent, dzień św. patryka, tyflopedagogika studia podyplomowe, wyzsza szkoła prawa, moja rodzina scenariusz zajęć dla 3 latków, struktura msz, ubezpieczenie w krus, www kabaret moralnego niepokoju, spółka jawna umowa, wśród poniższych zdań zaznacz znakiem x dwa które są nieprawdziwe, rorty, auto lex tarnów, andrzej grudzień, zasady studiowania wpia uw, co najmniej pwn, budowa normy prawnej, at w chemii krzyżówka, zyciorys zawodowy…