Gdańsk,  Pomorskie,  Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

POIG.05.04.01-22-002/09-05 Zgłoszenie w procedurze międzynarodowej PCT wynalazku – zbiornika ciśnieniowego. zwłaszcza trzydennicowego – w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej

POIG.05.04.01-22-002/09-05 Zgłoszenie w procedurze międzynarodowej PCT wynalazku – zbiornika ciśnieniowego. zwłaszcza trzydennicowego – w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-002/09-05

Tytuł projektu: Zgłoszenie w procedurze międzynarodowej PCT wynalazku – zbiornika ciśnieniowego. zwłaszcza trzydennicowego – w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 425900

Wydatki kwalifikowalne: 425900

Dofinansowanie: 255540

Dofinansowanie UE: 217209

Nazwa beneficjenta: ELPIGAZ Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9570811415

Kod pocztowy: 80-298

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.05.04.01-14-046/13-04 Zgłoszenie patentowe dla wynalazku „Automatyczny sortownik odpadów/ surowców wtórnych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-046/13-04

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe dla wynalazku „Automatyczny sortownik odpadów/ surowców wtórnych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 315543.6

Wydatki kwalifikowalne: 315543.6

Dofinansowanie: 220880.52

Dofinansowanie UE: 187748.44

Nazwa beneficjenta: KTG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 9522119874

Kod pocztowy: 20-209

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.04.00-18-016/13-01 Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-016/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 17415600

Wydatki kwalifikowalne: 8830000

Dofinansowanie: 4415000

Dofinansowanie UE: 3752750

Nazwa beneficjenta: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski

NIP beneficjenta: 8171104851

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/10/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.02.00-00-028/09-02 Wykorzystanie modeli scoringowych. w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. w oparciu o doświadczenia z bankowości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-028/09-02

Tytuł projektu: Wykorzystanie modeli scoringowych. w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. w oparciu o doświadczenia z bankowości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 4670333.04

Wydatki kwalifikowalne: 4154448

Dofinansowanie: 4154448

Dofinansowanie UE: 3531280.8

Nazwa beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

NIP beneficjenta: 5260029121

Kod pocztowy: 00-739

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: organizacja pracodawców

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.04.04.00-26-004/13-03 Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji hybrydowych systemów modułowych dla budownictwa medycznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-004/13-03

Tytuł projektu: Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji hybrydowych systemów modułowych dla budownictwa medycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość ogółem: 59839500

Wydatki kwalifikowalne: 48000000

Dofinansowanie: 24000000

Dofinansowanie UE: 20400000

Nazwa beneficjenta: Climatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 5222656057

Kod pocztowy: 05-816

Miejscowość: Reguły

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.05.02-00-080/09-10 Budowa centrum badawczo – rozwojowego nowych technologii zasilania silników pojazdów mechanicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-080/09-10

Tytuł projektu: Budowa centrum badawczo – rozwojowego nowych technologii zasilania silników pojazdów mechanicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 19708705.47

Wydatki kwalifikowalne: 16044592.6

Dofinansowanie: 9626755.56

Dofinansowanie UE: 8182742.23

Nazwa beneficjenta: AC Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9661319418

Kod pocztowy: 15-181

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013


POIG.05.04.01-10-007/13-01 Zgłoszenie patentowe interfejsu komunikacyjnego opracowanego przez Sofware 4e.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-007/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe interfejsu komunikacyjnego opracowanego przez Sofware 4e.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 257011.8

Wydatki kwalifikowalne: 211550

Dofinansowanie: 148085

Dofinansowanie UE: 125872.25

Nazwa beneficjenta: Software 4e Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7262651297

Kod pocztowy: 91-078

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/6/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.05.01.00-00-016/12-05 Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego. pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-016/12-05

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego. pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Zabłudów

Wartość ogółem: 23235483.8

Wydatki kwalifikowalne: 15286000

Dofinansowanie: 13134900

Dofinansowanie UE: 11164665

Nazwa beneficjenta: Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 9661943890

Kod pocztowy: 16-060

Miejscowość: Łubniki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/15/2016


POIG.05.04.01-10-017/13-02 Uzyskanie patentu na wynalazek „Podświetlane znaki drogowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-017/13-02

Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na wynalazek „Podświetlane znaki drogowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 401429.6

Wydatki kwalifikowalne: 401429.6

Dofinansowanie: 281000.72

Dofinansowanie UE: 238850.61

Nazwa beneficjenta: „Sagittarius Gropup Sp.z o.o.

NIP beneficjenta: 7272800942

Kod pocztowy: 90-562

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-20-004/13-01 Zgłoszenie do ochrony patentowej dla wynalazku „przydomowa beztlenowa oczyszczalnia ścieków” na Ukrainie. w ramach procedury krajowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-20-004/13-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie do ochrony patentowej dla wynalazku „przydomowa beztlenowa oczyszczalnia ścieków” na Ukrainie. w ramach procedury krajowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 15582.85

Wydatki kwalifikowalne: 13403.6

Dofinansowanie: 8562.16

Dofinansowanie UE: 7277.83

Nazwa beneficjenta: FIRMA BARTOSZ Spółka Jawna Bujwicki. Sobiech

NIP beneficjenta: 5420203646

Kod pocztowy: 15-399

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015mustafa dżemilew, certyfikat psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego, przepis na rozwój, weryfikacja systemu haccp, dariusz kozak, ponad, prawo uprzedniego używacza, europejski model socjalny, spektroskopia uv vis, pierwszy urzad skarbowy w szczecinie, marta czaplicka, niektóre czy nie które, wydawnictwo genesis…