Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.05.04.01-18-019/13-01 B-Lodówka – Specjalistyczne Urządzenie chłodnicze z Transparentnym Ekranem oraz czytnikiem kodów i kart magnetycznych.

POIG.05.04.01-18-019/13-01 B-Lodówka – Specjalistyczne Urządzenie chłodnicze z Transparentnym Ekranem oraz czytnikiem kodów i kart magnetycznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-019/13-01

Tytuł projektu: B-Lodówka – Specjalistyczne Urządzenie chłodnicze z Transparentnym Ekranem oraz czytnikiem kodów i kart magnetycznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 429500

Wydatki kwalifikowalne: 429500

Dofinansowanie: 299496.75

Dofinansowanie UE: 254572.23

Nazwa beneficjenta: 3DMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170358677

Kod pocztowy: 35-505

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/5/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-24-029/12-03 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia do odtłuszczania materiałów w rozpuszczalnikach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-029/12-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia do odtłuszczania materiałów w rozpuszczalnikach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 7359990.4

Wydatki kwalifikowalne: 5812272.58

Dofinansowanie: 2906136.29

Dofinansowanie UE: 2470215.84

Nazwa beneficjenta: CASTOR Unia Gospodarcza sp. z o.o

NIP beneficjenta: 6340197252

Kod pocztowy: 40-801

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-12-012/11-03 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wypornościową deskę pływającą z mechanizmem napędem śrubowym do zastosowań w turystyce i sportach wodnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-012/11-03

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wypornościową deskę pływającą z mechanizmem napędem śrubowym do zastosowań w turystyce i sportach wodnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 356412

Wydatki kwalifikowalne: 356412

Dofinansowanie: 249488.4

Dofinansowanie UE: 212065.14

Nazwa beneficjenta: UX2 Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6772342324

Kod pocztowy: 31-525

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/1/2013macierz bcg przykłady firm, psycholog parczew, dotacja, youtube kaczmarek, wzór na konkurencję, mail do wykładowcy z prośbą, 1 kwiecien, grafika, meritum szkolenia, pogoda lublin teraz, renkojmia, odstąpienie od umowy o roboty budowlane przez wykonawcę, instancje, potrójna granica filmweb, forfaiting, choroby psychiczne u dzieci…