Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.05.04.01-18-007/13-02 Żyrafka – funkcjonalne urządzenie do kompleksowych badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży.

POIG.05.04.01-18-007/13-02 Żyrafka – funkcjonalne urządzenie do kompleksowych badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-007/13-02

Tytuł projektu: Żyrafka – funkcjonalne urządzenie do kompleksowych badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 449500

Wydatki kwalifikowalne: 449500

Dofinansowanie: 314650

Dofinansowanie UE: 267452.5

Nazwa beneficjenta: 3DMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170358677

Kod pocztowy: 35-505

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-10-016/13-01 Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób degradacji odpadów polimerowych i instalacja do degradacji odpadów polimerowych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-016/13-01

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób degradacji odpadów polimerowych i instalacja do degradacji odpadów polimerowych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Ujazd

Wartość ogółem: 68710

Wydatki kwalifikowalne: 60433

Dofinansowanie: 42303.1

Dofinansowanie UE: 35957.63

Nazwa beneficjenta: Biuro Rozwoju i Wdrożeń BRiW Posiadało Sp. j.

NIP beneficjenta: 7732340621

Kod pocztowy: 97-225

Miejscowość: Wykno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-24-009/12-07 Innowacyjny układ stabilizacji klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-009/12-07

Tytuł projektu: Innowacyjny układ stabilizacji klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 5505480

Wydatki kwalifikowalne: 4476000

Dofinansowanie: 2238000

Dofinansowanie UE: 1902300

Nazwa beneficjenta: Eko-Klimat Automatyka s.c. Jerzy Paliczka. Karol Paliczka. Adrian Paliczka

NIP beneficjenta: 6312542263

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.06.00-14-017/12-04 Uruchomienie produkcji innowacyjnego zautomatyzowanego centrum gnącego w oparciu o zgłoszony wynalazek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-14-017/12-04

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnego zautomatyzowanego centrum gnącego w oparciu o zgłoszony wynalazek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15781467.04

Wydatki kwalifikowalne: 9508225.58

Dofinansowanie: 4754112.29

Dofinansowanie UE: 4040995.44

Nazwa beneficjenta: NEWCUT Bogdan Kondracki

NIP beneficjenta: 5221403348

Kod pocztowy: 02-954

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015poczta.pb.edu.pl, katarzyna rychetsky, baza adresów e mail za darmo, inflacja czerwiec 2020, słownik istqb, opłaty za studia ug, excel szkolenie, wprowadzenie do grafiki komputerowej, pozycja 6/9, zasady poprawnej edycji tekstu, 576021984, kursy średnie, nauka jazdy rzeszów…