Nagawczyna,  Podkarpackie,  Powiat dębicki

POIG.05.04.01-18-005/09-05 Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp. z o.o. w ramach międzynarodowej procedury PCT

POIG.05.04.01-18-005/09-05 Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp. z o.o. w ramach międzynarodowej procedury PCT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-005/09-05

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp. z o.o. w ramach międzynarodowej procedury PCT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 219966.88

Wydatki kwalifikowalne: 217986.88

Dofinansowanie: 130792.12

Dofinansowanie UE: 19618.82

Nazwa beneficjenta: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8722076235

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Nagawczyna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/28/2009

Data zakończenia realizacji: 12/10/2015


POIG.05.04.01-18-001/12-04 Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Międzynarodowej Procedury PCT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-001/12-04

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Międzynarodowej Procedury PCT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 100302.99

Wydatki kwalifikowalne: 97559

Dofinansowanie: 68291.3

Dofinansowanie UE: 58047.6

Nazwa beneficjenta: NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6842637942

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-02-033/13-04 Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-02-033/13-04

Tytuł projektu: Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 1535849.57

Wydatki kwalifikowalne: 1239737.5

Dofinansowanie: 609231.25

Dofinansowanie UE: 517846.56

Nazwa beneficjenta: Neurosoft Spółka z ograniczoną działalnością

NIP beneficjenta: 8980016421

Kod pocztowy: 53-030

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-30-051/13-07 Wzrost konkurencyjnosci firmy PLASTWIL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-051/13-07

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjnosci firmy PLASTWIL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina: Ujście

Wartość ogółem: 10319700

Wydatki kwalifikowalne: 8340000

Dofinansowanie: 4170000

Dofinansowanie UE: 3544500

Nazwa beneficjenta: PLASTWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7642634997

Kod pocztowy: 64-850

Miejscowość: Ujście

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2016


POIG.05.04.01-14-148/13-05 Prowadzenie postępowań dotyczących nowatorskich rozwiązań z dziedziny oprogramowania w fazie krajowej (USA) i unijnej (EPO).

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-148/13-05

Tytuł projektu: Prowadzenie postępowań dotyczących nowatorskich rozwiązań z dziedziny oprogramowania w fazie krajowej (USA) i unijnej (EPO).

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 77152.25

Wydatki kwalifikowalne: 77152.25

Dofinansowanie: 50533.96

Dofinansowanie UE: 42953.86

Nazwa beneficjenta: SENSI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213420906

Kod pocztowy: 02-532

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015transfer znaczenie, dębica bankier, bhp agh podyplomowe, youtube piosenki mam talent, centrum łuków, aspekt synonim, umcs lublin, top model biz po polsku, żebrowski instagram, r polska, zapisz w zeszycie nazwę kraju którego dotyczy opis, przesłuchanie poznawcze, gleby deluwialne, wzrost kobiecy…