Krosno,  Podkarpackie,  Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

POIG.05.04.01-18-003/12-01 „Uzyskanie ochrona własności przemysłowej w Stanach Zjednoczonych dla wzorów opakowań ozdobnych przez firmę 4M Mieczysław Irek „.

POIG.05.04.01-18-003/12-01 „Uzyskanie ochrona własności przemysłowej w Stanach Zjednoczonych dla wzorów opakowań ozdobnych przez firmę 4M Mieczysław Irek „.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-18-003/12-01

Tytuł projektu: „Uzyskanie ochrona własności przemysłowej w Stanach Zjednoczonych dla wzorów opakowań ozdobnych przez firmę 4M Mieczysław Irek „.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 38474.8

Wydatki kwalifikowalne: 32550

Dofinansowanie: 11392.5

Dofinansowanie UE: 9683.62

Nazwa beneficjenta: Firma Usługowa 4M Mieczysław Irek

NIP beneficjenta: 6841124927

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.05.04.01-14-006/11-01 Uzyskanie ochrony na wzór przemysłowy z zakresu zaprojektowania podgrzewaczy na świeczki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-006/11-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony na wzór przemysłowy z zakresu zaprojektowania podgrzewaczy na świeczki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Otwock

Wartość ogółem: 5758

Wydatki kwalifikowalne: 5758

Dofinansowanie: 4030.6

Dofinansowanie UE: 3426.01

Nazwa beneficjenta: K-BIS STUDIO Ismaiłow Muchtar

NIP beneficjenta: 5321748319

Kod pocztowy: 05-400

Miejscowość: Otwock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/15/2011


POIG.05.04.01-10-014/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-014/13-02

Tytuł projektu: Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz

Wartość ogółem: 85112.11

Wydatki kwalifikowalne: 69196.84

Dofinansowanie: 41518.1

Dofinansowanie UE: 35290.38

Nazwa beneficjenta: KOWALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8291597773

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Stawiszcze

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015moje pzu.pl logowanie, serwis informacyjny, projektowanie zorientowane na użytkownika, bałtycki klaster ekoenergetyczny, zaimki osobowe rosyjski, liczebniki porządkowe angielski ćwiczenia, zasada dwuinstancyjności, rodzaje winy, michajlow, biologia matura 2020, idea bus skarżysko starachowice, urlop okolicznościowy na śmierć dziadka, definicja rynku, akt apostazji, idealna kobieta, kapitał podstawowy definicja, agregacja synonim, kobiety film, informatyka śledcza studia, analiza rfm, studia prawo poznań…