Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-141/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazki niskocząsteczkowych związków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych.

POIG.05.04.01-14-141/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazki niskocząsteczkowych związków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-141/13-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazki niskocząsteczkowych związków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 570000

Wydatki kwalifikowalne: 570000

Dofinansowanie: 399000

Dofinansowanie UE: 339150

Nazwa beneficjenta: OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7282789248

Kod pocztowy: 02-089

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-12-003/10-02 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „System nadciśnieniowego zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-003/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „System nadciśnieniowego zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 23580

Wydatki kwalifikowalne: 18870

Dofinansowanie: 11322

Dofinansowanie UE: 9623.7

Nazwa beneficjenta: SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6782821888

Kod pocztowy: 31-587

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.04.05.02-00-090/09-04 Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-090/09-04

Tytuł projektu: Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 6928734.67

Wydatki kwalifikowalne: 6742920

Dofinansowanie: 2022876

Dofinansowanie UE: 1719444.6

Nazwa beneficjenta: SII

NIP beneficjenta: 5252352907

Kod pocztowy: 02-626

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/25/2012


POIG.05.04.01-08-011/13-02 Zgłoszenie patentowe wynalazku „Innowacyjny sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” w trybie regionalnym oraz międzynarodowym PCT.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-011/13-02

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe wynalazku „Innowacyjny sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” w trybie regionalnym oraz międzynarodowym PCT.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Lubsko

Wartość ogółem: 54411.91

Wydatki kwalifikowalne: 54411.91

Dofinansowanie: 38088.34

Dofinansowanie UE: 32375.08

Nazwa beneficjenta: BALTIC CERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5252423470

Kod pocztowy: 68-300

Miejscowość: Lubsko

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-14-084/13-04 Opatentowanie wynalazku: „Metoda automatycznej analizy reakcji na bodźce zewnętrzne pod katem wykrywania wpływu substancji psychoaktywnych“

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-084/13-04

Tytuł projektu: Opatentowanie wynalazku: „Metoda automatycznej analizy reakcji na bodźce zewnętrzne pod katem wykrywania wpływu substancji psychoaktywnych“

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 303778

Wydatki kwalifikowalne: 303778

Dofinansowanie: 212644.6

Dofinansowanie UE: 180747.91

Nazwa beneficjenta: DECYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5272691156

Kod pocztowy: 35-303

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.04.01-10-006/13-10 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku pn. „Mata na hybrydową murawę sportową lub dekoracyjną”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-006/13-10

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku pn. „Mata na hybrydową murawę sportową lub dekoracyjną”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 153509.6

Wydatki kwalifikowalne: 129037.6

Dofinansowanie: 77422.56

Dofinansowanie UE: 65809.17

Nazwa beneficjenta: DYWILAN Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7251486179

Kod pocztowy: 90-212

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/21/2015


POIG.05.04.01-14-017/13-01 Wsparcie zgłoszenia patentowego w wybranych krajach PCT na wynalazek – przydomowej roślinnej oczyszczalni ścieków głębokiej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-017/13-01

Tytuł projektu: Wsparcie zgłoszenia patentowego w wybranych krajach PCT na wynalazek – przydomowej roślinnej oczyszczalni ścieków głębokiej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 547400

Wydatki kwalifikowalne: 547400

Dofinansowanie: 384800

Dofinansowanie UE: 327080

Nazwa beneficjenta: RBC Eko Robert Całka

NIP beneficjenta: 5211116535

Kod pocztowy: 08-440

Miejscowość: Kalonka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015zarządzenie, aurora aksnes, sts zaloguj, reemigracja, zaburzenie, agencja lampo, matura matematyka arkusze pdf, podmioty prawne, czy oświadczenie jest dokumentem, literami oznaczono wyniki działań nie wykonując dokładnych obliczeń, kurzajka początkowe stadium, wnozigp umcs, opinia z praktyk zawodowych, pilch zasady badań pedagogicznych pdf, dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze, lotnictwo i kosmonautyka pw, zasada ciągłości rachunkowość, biznesplan przykład, rola informacji, film argentyński…