Mazowieckie,  Płock,  Powiat m. Płock / Powiat płocki

POIG.05.04.01-14-134/13-01 Wsparcie na uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej dla innowacyjnej technologii produkcji drutu stalowego

POIG.05.04.01-14-134/13-01 Wsparcie na uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej dla innowacyjnej technologii produkcji drutu stalowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-134/13-01

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej dla innowacyjnej technologii produkcji drutu stalowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Radzanowo

Wartość ogółem: 260322

Wydatki kwalifikowalne: 260322

Dofinansowanie: 182225.4

Dofinansowanie UE: 154891.59

Nazwa beneficjenta: M.S. STEEL spółka cywilna Magdalena Mejer – Nowakowska. Klaudiusz Sobieski

NIP beneficjenta: 7743105740

Kod pocztowy: 09-410

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-04-003/10-02 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt.: Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-003/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt.: Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 55386.99

Wydatki kwalifikowalne: 55386.99

Dofinansowanie: 38770.89

Dofinansowanie UE: 32955.25

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr. med. Bartłomiej Kałużny

NIP beneficjenta: 5541051129

Kod pocztowy: 85-670

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.05.04.01-12-024/13-00 Ochrona międzynarodowa wynalazku w systemie EURO-PCT pt. „Spożywczy środek prozdrowotny zawierający estry etylowe kwasów tłuszczowych zwłaszcza oleju lnianego i sposób jego otrzymywania”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-024/13-00

Tytuł projektu: Ochrona międzynarodowa wynalazku w systemie EURO-PCT pt. „Spożywczy środek prozdrowotny zawierający estry etylowe kwasów tłuszczowych zwłaszcza oleju lnianego i sposób jego otrzymywania”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Żary – miasto

Wartość ogółem: 553573.8

Wydatki kwalifikowalne: 450059.96

Dofinansowanie: 314996.96

Dofinansowanie UE: 267747.41

Nazwa beneficjenta: LeenLife Pharma S.A.

NIP beneficjenta: 9282078057

Kod pocztowy: 30-611

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-12-004/10-02 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „Sposób regulacji ciśnień w pionowych drogach ewakuacyjnych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-004/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „Sposób regulacji ciśnień w pionowych drogach ewakuacyjnych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 22930

Wydatki kwalifikowalne: 18870

Dofinansowanie: 11322

Dofinansowanie UE: 9623.7

Nazwa beneficjenta: SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6782821888

Kod pocztowy: 31-587

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010seriale medyczne, zydowski swiecznik, podatek od osób prawnych 2017, sing film animowany, człowiek który, praktykiumcs, bs ośno, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, metrologia pk mech, zaznacz w każdym wierszu tabeli poprawne dokończenie zdania, rozwój osobisty, akcja wisła, dobór parametrów toczenia, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 2019, politechnika białostocka studia podyplomowe, wp pl poczta logowanie do poczty wp.pl, mocne filmy akcji 2014, wyższa szkoła medyczna w katowicach, niedobczyce traf…