Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-130/13-02 Ochrona patentowa urządzenia pomiarowego

POIG.05.04.01-14-130/13-02 Ochrona patentowa urządzenia pomiarowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-130/13-02

Tytuł projektu: Ochrona patentowa urządzenia pomiarowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 315000

Wydatki kwalifikowalne: 315000

Dofinansowanie: 220500

Dofinansowanie UE: 187425

Nazwa beneficjenta: THE WHITE SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5261054109

Kod pocztowy: 00-057

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.06.00-22-009/12-06 Wdrożenie wynalazków celem rozpoczęcia produkcji innowacyjnych wymienników ciepła w Spółce AIC.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-22-009/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazków celem rozpoczęcia produkcji innowacyjnych wymienników ciepła w Spółce AIC.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 21203355

Wydatki kwalifikowalne: 16913332.24

Dofinansowanie: 8456666.12

Dofinansowanie UE: 7188166.2

Nazwa beneficjenta: AIC Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5891936466

Kod pocztowy: 81-577

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.05.04.01-06-017/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Koryto kablowe”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-06-017/13-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Koryto kablowe”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Strzyżewice

Wartość ogółem: 64369.31

Wydatki kwalifikowalne: 56434.31

Dofinansowanie: 33860.58

Dofinansowanie UE: 28781.49

Nazwa beneficjenta: „EDBAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7132881219

Kod pocztowy: 23-107

Miejscowość: Piotrowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-22-037/13-05 Wzrost konkurencyjności firmy Meble Negro poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-037/13-05

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Meble Negro poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Czarne

Wartość ogółem: 60897300

Wydatki kwalifikowalne: 49310000

Dofinansowanie: 27120500

Dofinansowanie UE: 23052425

Nazwa beneficjenta: MEBLE NEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 6191905895

Kod pocztowy: 63-645

Miejscowość: Piaski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kępiński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2016


POIG.04.04.00-26-003/09-10 Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-003/09-10

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Ożarów

Wartość ogółem: 63648620

Wydatki kwalifikowalne: 51771000

Dofinansowanie: 31062600

Dofinansowanie UE: 26403210

Nazwa beneficjenta: Mo-Bruk Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7343294252

Kod pocztowy: 33-322

Miejscowość: Korzenna

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.05.04.01-12-005/10-03 Wsparcie na uzyskanie patentu światowego ma pojazd z osią o zmiennym rozstawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-005/10-03

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie patentu światowego ma pojazd z osią o zmiennym rozstawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 65252.92

Wydatki kwalifikowalne: 53486

Dofinansowanie: 37440.2

Dofinansowanie UE: 31824.17

Nazwa beneficjenta: Jaxa Networks Rafał Budweil

NIP beneficjenta: 6772227675

Kod pocztowy: 30-201

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/1/2014


POIG.05.04.01-12-007/11-01 Dokonanie zgłoszenia przez firmę PHU FARTA Paweł Wiesław Podstawski wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-007/11-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia przez firmę PHU FARTA Paweł Wiesław Podstawski wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Żabno

Wartość ogółem: 7057

Wydatki kwalifikowalne: 6045

Dofinansowanie: 4231.5

Dofinansowanie UE: 3596.77

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FARTA Paweł Wiesław Podstawski

NIP beneficjenta: 8710000574

Kod pocztowy: 33-240

Miejscowość: Żabno

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat dąbrowski / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2012



państwo na południowym pacyfiku, wojsko amerykańskie, groomee, kwiecień 2018 święta, bieszczady legendy, pkd auto handel, umowa o wypłatę dofinansowania, tango krok podstawowy, żanna, bon turystyczny jak otrzymać, kosmetologia estetyczna czasopismo, kurs na przewóz rzeczy radom, kurs doradca podatkowy, umowa o pracę cywilno prawna, pedagogika specjalna literatura, odpowiedzialnego, umcs organizacja roku, santa diabla odc 74, polityka wewnętrzna polski…