Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.05.04.01-14-117/08-05 Zastosowanie kaustyczne tlenku magnezu w stabilizacji substancji zagrażających środowisku przy wykorzystaniu soli i tlenków metali nieżelaznych.

POIG.05.04.01-14-117/08-05 Zastosowanie kaustyczne tlenku magnezu w stabilizacji substancji zagrażających środowisku przy wykorzystaniu soli i tlenków metali nieżelaznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-117/08-05

Tytuł projektu: Zastosowanie kaustyczne tlenku magnezu w stabilizacji substancji zagrażających środowisku przy wykorzystaniu soli i tlenków metali nieżelaznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 218018

Wydatki kwalifikowalne: 184600

Dofinansowanie: 129220

Dofinansowanie UE: 109837

Nazwa beneficjenta: ECOTECH Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9721165701

Kod pocztowy: 31-532

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.05.04.01-10-019/13-03 Uzyskanie patentu na wynalazek „Kompensaty finansowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-019/13-03

Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na wynalazek „Kompensaty finansowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 401429.6

Wydatki kwalifikowalne: 401429.6

Dofinansowanie: 281000.72

Dofinansowanie UE: 238850.61

Nazwa beneficjenta: Sagittarius Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7272800942

Kod pocztowy: 90-592

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/28/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-047/13-02 „Skład mieszanki lateksowej do wytwarzania rękawic elektroizolacyjnych – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-047/13-02

Tytuł projektu: „Skład mieszanki lateksowej do wytwarzania rękawic elektroizolacyjnych – w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 294438.29

Wydatki kwalifikowalne: 241726.89

Dofinansowanie: 145011.96

Dofinansowanie UE: 123260.16

Nazwa beneficjenta: „SECURA B.C.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1130021840

Kod pocztowy: 04-388

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/28/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014tarcza antykryzysowa zus, miareczkowanie mocnej zasady mocnym kwasem, wojciech lipski, woźniak arkadiusz, mail w sprawie praktyk, pętla for python, xao, idea global, oscylator powietrza, campus umcs, oke krakow, fundusze europejskie 2014-20 programy, droga pełniejszego mężczyzny pdf, fenomenologia ducha, bilet śląski 2018, więckowski, wybierz z tekstu i zapisz w tabeli po trzy rzeczowniki abstrakcyjne i konkretne, 6 lo lublin, jak dobrać kształt paznokci, kursant wrocław, nauka o herbach, świadectwo dojrzałości co to…