Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.05.04.01-14-084/13-04 Opatentowanie wynalazku: „Metoda automatycznej analizy reakcji na bodźce zewnętrzne pod katem wykrywania wpływu substancji psychoaktywnych“

POIG.05.04.01-14-084/13-04 Opatentowanie wynalazku: „Metoda automatycznej analizy reakcji na bodźce zewnętrzne pod katem wykrywania wpływu substancji psychoaktywnych“

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-084/13-04

Tytuł projektu: Opatentowanie wynalazku: „Metoda automatycznej analizy reakcji na bodźce zewnętrzne pod katem wykrywania wpływu substancji psychoaktywnych“

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 303778

Wydatki kwalifikowalne: 303778

Dofinansowanie: 212644.6

Dofinansowanie UE: 180747.91

Nazwa beneficjenta: DECYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5272691156

Kod pocztowy: 35-303

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.02.00-00-021/10-01 Capital Express – nowa proinnowacyjna usługa doradcza dla firm z potencjałem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-021/10-01

Tytuł projektu: Capital Express – nowa proinnowacyjna usługa doradcza dla firm z potencjałem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 3447275.55

Wydatki kwalifikowalne: 3273485.17

Dofinansowanie: 3273485.17

Dofinansowanie UE: 2782462.39

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

NIP beneficjenta: 6320011505

Kod pocztowy: 43-600

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jaworzno

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.05.04.01-08-007/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony wynalazku: „Metoda wymuszania na strzelcu właściwego trzymania broni w celu oddania celnego strzału do wybranego celu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-007/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony wynalazku: „Metoda wymuszania na strzelcu właściwego trzymania broni w celu oddania celnego strzału do wybranego celu”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 65-043

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.04.01-14-011/12-02 Licznik energii elektrycznej dla sieci Smart Grid oparty o procesor konfigurowalny i system operacyjny czasu rzeczywistego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-011/12-02

Tytuł projektu: Licznik energii elektrycznej dla sieci Smart Grid oparty o procesor konfigurowalny i system operacyjny czasu rzeczywistego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 83300

Wydatki kwalifikowalne: 83300

Dofinansowanie: 58293.94

Dofinansowanie UE: 49549.84

Nazwa beneficjenta: PHOENIX SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132852893

Kod pocztowy: 04-036

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/12/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-069/13-02 Ochrona własności przemysłowej przedsiębiorstwa VFRPOLAND Sp. z o.o. poprzez zgłoszenie patentowe innowacyjnej technologii opracowanej w wyniku badań przemysłowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-069/13-02

Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej przedsiębiorstwa VFRPOLAND Sp. z o.o. poprzez zgłoszenie patentowe innowacyjnej technologii opracowanej w wyniku badań przemysłowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Wołomin

Wartość ogółem: 47170

Wydatki kwalifikowalne: 47170

Dofinansowanie: 33019

Dofinansowanie UE: 28066.15

Nazwa beneficjenta: VFRPOLAND Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132782684

Kod pocztowy: 05-200

Miejscowość: Wołomin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-10-001/12-00 Zestaw klocków edukacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-001/12-00

Tytuł projektu: Zestaw klocków edukacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 21740

Wydatki kwalifikowalne: 18980

Dofinansowanie: 13286

Dofinansowanie UE: 11293.1

Nazwa beneficjenta: „RED BIRD” Arkadiusz Majewski

NIP beneficjenta: 7271534622

Kod pocztowy: 93-469

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/17/2012


POIG.04.06.00-24-009/12-07 Innowacyjny układ stabilizacji klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-009/12-07

Tytuł projektu: Innowacyjny układ stabilizacji klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 5505480

Wydatki kwalifikowalne: 4476000

Dofinansowanie: 2238000

Dofinansowanie UE: 1902300

Nazwa beneficjenta: Eko-Klimat Automatyka s.c. Jerzy Paliczka. Karol Paliczka. Adrian Paliczka

NIP beneficjenta: 6312542263

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015inonline, czego nie wolno w turcji, rio lublin, podaj nazwy instytucji zajmujących się ochroną konsumentów, zeszyty naukowe wyższej szkoły bankowej w poznaniu, umcs praktyki, pogoda pogoda, dystrybucja europejska a polska, zasady ogólne, educatio, dk jaki kraj, droga krajowa nr 4, geneza granicy, defekacja buraka…