Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-030/13-06 Wsparcie na dokonanie europejskiego i amerykańskiego zgłoszenia patentowego na wynalazek „EP-BIOPTOM Elektrofizjologiczny bioptom do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D”.

POIG.05.04.01-14-030/13-06 Wsparcie na dokonanie europejskiego i amerykańskiego zgłoszenia patentowego na wynalazek „EP-BIOPTOM Elektrofizjologiczny bioptom do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-030/13-06

Tytuł projektu: Wsparcie na dokonanie europejskiego i amerykańskiego zgłoszenia patentowego na wynalazek „EP-BIOPTOM Elektrofizjologiczny bioptom do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 397939.93

Wydatki kwalifikowalne: 397939.93

Dofinansowanie: 278526.45

Dofinansowanie UE: 236747.48

Nazwa beneficjenta: „MEDIDATA” Sp. Z o.o.

NIP beneficjenta: 1182085786

Kod pocztowy: 00-844

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-30-015/08-08 „Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-015/08-08

Tytuł projektu: „Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 29887582.44

Wydatki kwalifikowalne: 24270328

Dofinansowanie: 14560306.8

Dofinansowanie UE: 12376260.78

Nazwa beneficjenta: Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Spółka z ograniczoną odpoweidzialnością

NIP beneficjenta: 7811822432

Kod pocztowy: 60-462

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.05.04.01-04-031/13-02 Uzyskanie ochrony patentowej innowacyjnego produktu spożywczego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-031/13-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej innowacyjnego produktu spożywczego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Solec Kujawski

Wartość ogółem: 70054

Wydatki kwalifikowalne: 70054

Dofinansowanie: 49037.8

Dofinansowanie UE: 41682.13

Nazwa beneficjenta: Zakład Obrotu Towarami Mleczarskimi i Spożywczymi ZOTMiS Marzenna Czarska – Sawicka

NIP beneficjenta: 9670319435

Kod pocztowy: 87-700

Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/7/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-024/13-01 Ekonomiczny sposób recyklingu opon samochodowych z odzyskiem energii w nich zawartej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-024/13-01

Tytuł projektu: Ekonomiczny sposób recyklingu opon samochodowych z odzyskiem energii w nich zawartej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 418120

Wydatki kwalifikowalne: 418120

Dofinansowanie: 293212

Dofinansowanie UE: 249230.2

Nazwa beneficjenta: Laboratorium Czystych Technologii ACREN Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222994914

Kod pocztowy: 02-143

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015sokol, wyższa szkoła kultury społecznej i medialnej, diagnoza problemowa, czynny żal doc, szkola impro, spawanie gazowe 311, szkoła w łucce, wdrożenie systemu informatycznego, system podatkowy definicja, poir parp, wywóz samochodu na ukrainę, święta tuż tuż, na dzień dzisiejszy, ustawa o stanie kleski zywiolowej…