Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-017/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek: „Sposób przeprowadzania cyfrowych oznaczeń analitycznych i diagnostycznych”

POIG.05.04.01-14-017/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek: „Sposób przeprowadzania cyfrowych oznaczeń analitycznych i diagnostycznych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-017/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek: „Sposób przeprowadzania cyfrowych oznaczeń analitycznych i diagnostycznych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 379502.4

Wydatki kwalifikowalne: 379502.4

Dofinansowanie: 257568.27

Dofinansowanie UE: 218933.02

Nazwa beneficjenta: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272675921

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/16/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-02-297/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Indiach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-297/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Indiach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 40844

Wydatki kwalifikowalne: 33760

Dofinansowanie: 23632

Dofinansowanie UE: 20087.2

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-24-020/12-02 Wdrożenie przez Bahpol Sp. z o.o. opakowania barierowego zgłoszonego do ochrony patentowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-020/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie przez Bahpol Sp. z o.o. opakowania barierowego zgłoszonego do ochrony patentowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Kłobuck

Wartość ogółem: 12498233.28

Wydatki kwalifikowalne: 8626400

Dofinansowanie: 4311700

Dofinansowanie UE: 3664945

Nazwa beneficjenta: Südpack Kłobuck Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5740006290

Kod pocztowy: 42-100

Miejscowość: Kłobuck

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/18/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015ciężar osoby na marsie, internalizacja, rezygnacja ze współwłasności samochodu wzór, ambasada pakistanu w polsce, role w grupie, www he, onet tablica, zdp bełżyce, opieka covid 19 do kiedy, xxiii, wariant graficzny litery, \\r, herbapol lublin, word białystok, podział majątku po śmierci jednego z rodziców, radio trendy częstotliwość, operacje bilansowe, anna mazur lublin, poczta polska dział kadr, tendencje, zabezpieczenie żywności i wody przed skażeniami prezentacja, hasło do wifi, dziś i jutro…