Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-016/13-03 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Technologia bezciśnieniowego przetwarzania odpadów PET do surowców pierwotnych w sposób ciągły – ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

POIG.05.04.01-14-016/13-03 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Technologia bezciśnieniowego przetwarzania odpadów PET do surowców pierwotnych w sposób ciągły – ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-016/13-03

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Technologia bezciśnieniowego przetwarzania odpadów PET do surowców pierwotnych w sposób ciągły – ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 355481.06

Wydatki kwalifikowalne: 291398.46

Dofinansowanie: 203949.78

Dofinansowanie UE: 173357.31

Nazwa beneficjenta: „RS PET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272684357

Kod pocztowy: 00-680

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/14/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.05.04.01-14-005/11-07 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Aparat i metoda naświetlania tkanki biologicznej skupionym promieniowaniem elektromagnetycznym”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-005/11-07

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Aparat i metoda naświetlania tkanki biologicznej skupionym promieniowaniem elektromagnetycznym”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 159835.14

Wydatki kwalifikowalne: 140798.06

Dofinansowanie: 98558.64

Dofinansowanie UE: 83774.84

Nazwa beneficjenta: Prodolux Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010298068

Kod pocztowy: 00-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/4/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-24-003/08-11 Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. – wdrożenie innowacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-003/08-11

Tytuł projektu: Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. – wdrożenie innowacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 168847841.72

Wydatki kwalifikowalne: 100102055

Dofinansowanie: 39350117.82

Dofinansowanie UE: 33447600.14

Nazwa beneficjenta: Stolzle Częstochowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5730113736

Kod pocztowy: 42-209

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski / Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.05.04.01-08-010/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda zwiększania pojemności nośników pamięci przenośnej oraz pamięci urządzeń przenośnych jak tablet czy smartfon”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-010/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda zwiększania pojemności nośników pamięci przenośnej oraz pamięci urządzeń przenośnych jak tablet czy smartfon”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 65-043

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.01.00-00-032/12-01 Rozwój Polskiego Klastra Linowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-032/12-01

Tytuł projektu: Rozwój Polskiego Klastra Linowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 856312.1

Wydatki kwalifikowalne: 705882.36

Dofinansowanie: 494117.63

Dofinansowanie UE: 419999.99

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Liniarstwo Polskie

NIP beneficjenta: 9542738511

Kod pocztowy: 40-952

Miejscowość: Katowice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014odwzorowanie mercatora, wyższa szkoła bankowa toruń, polska ludność 2017, działania marketingowe na przykładzie firmy, ryneksteam, bryla, oblicz minimalną pracę którą musi wykonać robotnik, usos, l4 2020, państwa świata alfabetycznie, mięsień piszczelowy tylny, program do projektowania instalacji fotowoltaicznych, kasia i tomek rozmawiali o komórkach budujących układ nerwowy, nadzieja tv, french konstrukcyjny, studia podyplomowe nowe przepisy 2019…