Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-016/11-05 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wynalazek nowe urządzenie do uzupełniania płynów

POIG.05.04.01-14-016/11-05 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wynalazek nowe urządzenie do uzupełniania płynów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-016/11-05

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wynalazek nowe urządzenie do uzupełniania płynów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 77784.5

Wydatki kwalifikowalne: 77784.5

Dofinansowanie: 54449.15

Dofinansowanie UE: 46281.77

Nazwa beneficjenta: Iwanejko Electronics – Zdzisław Iwanejko

NIP beneficjenta: 5260051698

Kod pocztowy: 02-493

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/13/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-14-010/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Katalityczne przetwarzanie odpadowych tłuszczów na paliwa płynne – ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-010/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Katalityczne przetwarzanie odpadowych tłuszczów na paliwa płynne – ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 335259.86

Wydatki kwalifikowalne: 274958.46

Dofinansowanie: 192443.42

Dofinansowanie UE: 163576.9

Nazwa beneficjenta: 23 RS CORAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272644754

Kod pocztowy: 00-803

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015pg kalendarz roku akademickiego 2016/17, słownik istqb, kodeks cywilny umowa sprzedaży, socjologia studia, konsument definicja, uksw logowanie, giełda franowo poznań, słowa rosyjskie, filio, wsiz pl, fce słownictwo pdf, godło indian, piosenki agnieszki osieckiej youtube, baza istebna, udostępnienie, youtube idioci, książka kontrolna czasu pracy kierowcy pdf, urząd pracy gdynia kontakt, powstrzymanie ataku…