Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-012/12-04 Uzyskanie ochrony patentowej na dwa wynalazki związane z nowymi terapiami glejaków. w szczególności glejaka wielopostaciowego

POIG.05.04.01-14-012/12-04 Uzyskanie ochrony patentowej na dwa wynalazki związane z nowymi terapiami glejaków. w szczególności glejaka wielopostaciowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-012/12-04

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na dwa wynalazki związane z nowymi terapiami glejaków. w szczególności glejaka wielopostaciowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 221140.25

Wydatki kwalifikowalne: 216592.45

Dofinansowanie: 151614.71

Dofinansowanie UE: 128872.5

Nazwa beneficjenta: Glia Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252556797

Kod pocztowy: 00-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/7/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-10-009/13-02 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pod nazwą „Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych. nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-009/13-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pod nazwą „Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych. nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 170256

Wydatki kwalifikowalne: 148771

Dofinansowanie: 104589

Dofinansowanie UE: 88900.65

Nazwa beneficjenta: PHU Dytrych sp. z o.o

NIP beneficjenta: 7270125241

Kod pocztowy: 93-357

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.03.00-00-E21/12-01 Wdrożenie nowej technologii produkcji kostki brukowej wykorzystującej nanotechnologię cementu oraz mikrominerały

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-E21/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji kostki brukowej wykorzystującej nanotechnologię cementu oraz mikrominerały

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Jabłonka

Wartość ogółem: 6723000

Wydatki kwalifikowalne: 6723000

Dofinansowanie: 3361500

Dofinansowanie UE: 2857275

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo –Handlowe CHYŻBET Jan Łyś

NIP beneficjenta: 7350005510

Kod pocztowy: 34-481

Miejscowość: Chyżne

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.05.04.01-08-029/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda detekcji własności akustycznych pomieszczenia i zestawu głośnikowego”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-029/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda detekcji własności akustycznych pomieszczenia i zestawu głośnikowego”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.04.01-08-031/13-04 Wsparcie na uzyskanie patentu na metodę i narzędzie medyczne do korekcji wrastających paznokci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-031/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie patentu na metodę i narzędzie medyczne do korekcji wrastających paznokci

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 700081.56

Wydatki kwalifikowalne: 569172

Dofinansowanie: 398420.4

Dofinansowanie UE: 338657.34

Nazwa beneficjenta: Arkada Licence Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9291854874

Kod pocztowy: 65-001

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra / Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.02.00-00-014/10-06 Katalizator innowacji – usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-014/10-06

Tytuł projektu: Katalizator innowacji – usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 10216749.36

Wydatki kwalifikowalne: 9102331.56

Dofinansowanie: 9102331.56

Dofinansowanie UE: 7736981.82

Nazwa beneficjenta: Fundacja Obserwatorium Zarządzania

NIP beneficjenta: 7010000181

Kod pocztowy: 02-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.05.04.01-14-012/09-11 Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego zastosowania nowego nanoproduktu w działaniach wzmacniających zdrowie ludzi i zwierząt

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-012/09-11

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego zastosowania nowego nanoproduktu w działaniach wzmacniających zdrowie ludzi i zwierząt

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 437753

Wydatki kwalifikowalne: 437753

Dofinansowanie: 306427.1

Dofinansowanie UE: 260463.03

Nazwa beneficjenta: Eurochit – Danuta Kruszewska

NIP beneficjenta: 5211523588

Kod pocztowy: 02-765

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015www parp gov pl, postacie z bajek na paznokciach, koronawirus pomoc dla przedsiębiorców, cień fizyka, wzór podania podanie o prace, jazda po angielsku, bilans firmy, makijaż permanentny katowice, logorytmika scenariusz, szkolenia parp, gdoś geoportal, you tube kabarety, przeczytaj fragment niemieckiej kroniki thietmara z 11 wieku następnie odpowiedz na pytania, sekielski, instytut pedagogiki uph siedlce, pkb polski na osobę…