Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-011/12-02 Licznik energii elektrycznej dla sieci Smart Grid oparty o procesor konfigurowalny i system operacyjny czasu rzeczywistego.

POIG.05.04.01-14-011/12-02 Licznik energii elektrycznej dla sieci Smart Grid oparty o procesor konfigurowalny i system operacyjny czasu rzeczywistego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-011/12-02

Tytuł projektu: Licznik energii elektrycznej dla sieci Smart Grid oparty o procesor konfigurowalny i system operacyjny czasu rzeczywistego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 83300

Wydatki kwalifikowalne: 83300

Dofinansowanie: 58293.94

Dofinansowanie UE: 49549.84

Nazwa beneficjenta: PHOENIX SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132852893

Kod pocztowy: 04-036

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/12/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-004/12-08 Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-004/12-08

Tytuł projektu: Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 15720729.45

Wydatki kwalifikowalne: 14577070.93

Dofinansowanie: 13979886.93

Dofinansowanie UE: 11882903.89

Nazwa beneficjenta: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

NIP beneficjenta: 5252424506

Kod pocztowy: 00-043

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: samorząd gospodarczy i zawodowy

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015negocjacje definicja, bydgoszcz piercing, życzenia wielkanocne dla najbliższych, pragnienie wyzwolone pdf, art 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2018, reguła wklęsło wypukła, izraelski parlament krzyżówka, rodzaje transakcji na rynku walutowym, obrona cywilna, nawykowe zwichnięcie barku ćwiczenia, platforma zakupowa lobos, intymność, cialdini wywieranie wpływu na ludzi pdf, jazie na groch, studia podyplomowe plastyka i technika, dubbingu, akademiaparp gov pl, questforenglish pl metoda six pack…