Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-011/09-11 Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej

POIG.05.04.01-14-011/09-11 Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-011/09-11

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 437753

Wydatki kwalifikowalne: 437753

Dofinansowanie: 306427.1

Dofinansowanie UE: 260463.03

Nazwa beneficjenta: Eurochit – Danuta Kruszewska

NIP beneficjenta: 5211523588

Kod pocztowy: 02-765

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.02.00-00-001/14-02 Wzornictwo-Biznes-Zysk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-001/14-02

Tytuł projektu: Wzornictwo-Biznes-Zysk

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 6736681.65

Wydatki kwalifikowalne: 5810633

Dofinansowanie: 5810633

Dofinansowanie UE: 4939038.05

Nazwa beneficjenta: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5250012484

Kod pocztowy: 00-236

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-28-006/08-07 Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii PRISMAXXI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-006/08-07

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii PRISMAXXI

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Ostróda – miasto

Wartość ogółem: 58829940

Wydatki kwalifikowalne: 48483000

Dofinansowanie: 24090600

Dofinansowanie UE: 20477010

Nazwa beneficjenta: „Ostróda Yacht” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7411001625

Kod pocztowy: 14-100

Miejscowość: Ostróda

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski / Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.04.05.02-00-006/08-03 Budowa i wyposażenie Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-006/08-03

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 49713362.46

Wydatki kwalifikowalne: 40748657.75

Dofinansowanie: 12224597.32

Dofinansowanie UE: 10390907.72

Nazwa beneficjenta: Asseco Poland S.A.

NIP beneficjenta: 5220003782

Kod pocztowy: 35-307

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/28/2008

Data zakończenia realizacji: 2/25/2010


POIG.05.03.00-00-008/10-07 Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-008/10-07

Tytuł projektu: Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Czechowice-Dziedzice

Wartość ogółem: 68725662.27

Wydatki kwalifikowalne: 56213494.8

Dofinansowanie: 47781470.58

Dofinansowanie UE: 40614249.99

Nazwa beneficjenta: Śląskie Centrum Naukowo- Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6521699626

Kod pocztowy: 43-502

Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.05.04.01-04-061/12-00 Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu przestrzennego wspomagającego intencjonalne i nieintencjonalne wykorzystanie pamięci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-061/12-00

Tytuł projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa układu i sposobu przestrzennego wspomagającego intencjonalne i nieintencjonalne wykorzystanie pamięci

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 390000

Wydatki kwalifikowalne: 390000

Dofinansowanie: 273000

Dofinansowanie UE: 232050

Nazwa beneficjenta: SPW S.C. HANNA I TOMASZ WACHOWIAK

NIP beneficjenta: 5542569443

Kod pocztowy: 85-183

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014płaskownik stalowy 2mm, opis wyglądu po rosyjsku, co to jest środowisko, crbr podatki gov, na podstawie opisu z podrecznika określ stan skupienia i właściwości substancji, sgh mapa, yuo tube filmy, dynamizacja w tekstach literackich, bg umcs, mobilizacja odcinka lędźwiowego, centrum fiszer, anna zuch wikipedia, wykidajło youtube, pięćdziesiąt twarzy greya film, makijaż ślubny częstochowa, izolacja domowa, fundacja atut…