Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-010/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Katalityczne przetwarzanie odpadowych tłuszczów na paliwa płynne – ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT

POIG.05.04.01-14-010/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Katalityczne przetwarzanie odpadowych tłuszczów na paliwa płynne – ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-010/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku – Katalityczne przetwarzanie odpadowych tłuszczów na paliwa płynne – ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 335259.86

Wydatki kwalifikowalne: 274958.46

Dofinansowanie: 192443.42

Dofinansowanie UE: 163576.9

Nazwa beneficjenta: 23 RS CORAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272644754

Kod pocztowy: 00-803

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015


POIG.04.06.00-18-014/12-06 Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-014/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 10579137.49

Wydatki kwalifikowalne: 4960500

Dofinansowanie: 2480250

Dofinansowanie UE: 2108212.5

Nazwa beneficjenta: Akces-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8671977246

Kod pocztowy: 35-615

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015odbiur, vw jetta 2007, piotr skarga memy, co to jest recesja, zgwałcona, kursy dla fizjoterapeutów łódź, drapieżnik ofiara, wpwik wałbrzych, prawo finansowe umcs, izreael, połącz pytania z właściwymi odpowiedziami, iloczyn rozpuszczalności caso4, pomoc de minimis w rolnictwie 2019, wszyscy wiedzą, ma się rozumieć, remat, kto jest adresatem wiersza do młodych, dofinansowanie małych firm, czekista, cieszysz, które kraje przystąpiły do unii europejskiej w 2007 roku, plan szczecina google, reko system, obsługa autobusu na egzaminie, jedynka i 48 zer…