Mazowieckie,  Piaseczno,  Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

POIG.05.04.01-14-010/09-04 Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. „Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED” na terytorium UE. Chin i USA

POIG.05.04.01-14-010/09-04 Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. „Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED” na terytorium UE. Chin i USA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-010/09-04

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. „Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED” na terytorium UE. Chin i USA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 307441.51

Wydatki kwalifikowalne: 298307.51

Dofinansowanie: 208815.26

Dofinansowanie UE: 177492.97

Nazwa beneficjenta: Lars Co. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5210284354

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/25/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.04.00-18-008/09-07 Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-008/09-07

Tytuł projektu: Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 14206000

Wydatki kwalifikowalne: 11500000

Dofinansowanie: 6900000

Dofinansowanie UE: 5865000

Nazwa beneficjenta: KWARCSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170003690

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013


POIG.04.05.02-00-119/12-12 Centrum Badawczo-Rozwojowe – wzrost potencjału badawczego Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-119/12-12

Tytuł projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe – wzrost potencjału badawczego Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 64901391.2

Wydatki kwalifikowalne: 52761980

Dofinansowanie: 26380990

Dofinansowanie UE: 22423841.5

Nazwa beneficjenta: Zakłady mechaniczne Tarnów S.A.

NIP beneficjenta: 8730006835

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-10-004/08-04 Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego ekologicznych zrębków z drewna poużytkowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-10-004/08-04

Tytuł projektu: Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego ekologicznych zrębków z drewna poużytkowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Wieruszów

Wartość ogółem: 36802086.26

Wydatki kwalifikowalne: 30561085.21

Dofinansowanie: 21267759.65

Dofinansowanie UE: 18077595.7

Nazwa beneficjenta: 3SPARE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5423070660

Kod pocztowy: 15-085

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/14/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


POIG.05.04.01-12-005/12-03 Zgłoszenie patentu na rykach zagranicznych dla urządzanie do wytwarzania zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-005/12-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentu na rykach zagranicznych dla urządzanie do wytwarzania zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Zator

Wartość ogółem: 105210

Wydatki kwalifikowalne: 95527

Dofinansowanie: 66868.9

Dofinansowanie UE: 56838.56

Nazwa beneficjenta: PROTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5512614883

Kod pocztowy: 32-640

Miejscowość: Zator

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/4/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.04.01-12-101/08-03 Wirnik turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu zgłoszenie ochrony patentowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-101/08-03

Tytuł projektu: Wirnik turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu zgłoszenie ochrony patentowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 116135

Wydatki kwalifikowalne: 99016

Dofinansowanie: 69311

Dofinansowanie UE: 58914.35

Nazwa beneficjenta: Anew Institute Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6760076638

Kod pocztowy: 30-034

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.04.04.00-22-030/13-02 Wdrożenie prozdrowotnych wyrobów piekarniczych z ciasta półfrancuskiego z owocowym nadzieniem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-030/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie prozdrowotnych wyrobów piekarniczych z ciasta półfrancuskiego z owocowym nadzieniem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Pelplin

Wartość ogółem: 71499900

Wydatki kwalifikowalne: 58100000

Dofinansowanie: 34860000

Dofinansowanie UE: 29631000

Nazwa beneficjenta: PHU „LOGISTYK” LESZEK BŁAŃSKI

NIP beneficjenta: 5921484886

Kod pocztowy: 83-130

Miejscowość: Pelplin

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2016


POIG.04.05.02-00-071/09-03 Utworzenie Centrum kompetencyjnego IT w lokalizacjach: Warszawa. Kraków i Katowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-071/09-03

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum kompetencyjnego IT w lokalizacjach: Warszawa. Kraków i Katowice

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 42334624.53

Wydatki kwalifikowalne: 40356597.87

Dofinansowanie: 12106979.36

Dofinansowanie UE: 10290932.46

Nazwa beneficjenta: Asseco Poland S.A.

NIP beneficjenta: 5220003782

Kod pocztowy: 35-307

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/25/2012umowa cywilno prawna definicja, wydział stosowanych nauk społecznych i resocjalizacji, wydział chemii uj, przyczyny odkryć geograficznych, burze aktualnie, fizyka na co dzień, koszty po angielsku, moje drzewko pomarańczowe pdf, columbus, rachunek zyskow i strat wariant kalkulacyjny, magnificencja, osk prawko, małki, jak posługiwać się suwmiarką, streszczenie pracy licencjackiej przykład, psychologia szefa szef to zawód, podatek od czynności cywilnoprawnych, e giodo wyszukiwarka, obraz cnoty pawlikowska interpretacja, policzalne i niepoliczalne angielski ćwiczenia pdf, koronoworus, czasopismo logopedia pdf, biznes nieruchomości, w tej chwili osoba do której dzwonisz nie może przyjąć połączenia…