Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-14-005/13-00 Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Europejskim Urzędzie Patentowym.

POIG.05.04.01-14-005/13-00 Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-005/13-00

Tytuł projektu: Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 123758.1

Wydatki kwalifikowalne: 111758.1

Dofinansowanie: 50291.13

Dofinansowanie UE: 42747.46

Nazwa beneficjenta: PYLON Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5272653954

Kod pocztowy: 00-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.05.04.01-12-001/11-01 Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci „Metody integracji rozwiązań telekomunikacyjnych oraz dostarczania informacji o przyczynie niedostępności użytkownika na podstawie danych pobranych z jego urządzeń telekomunikacyjnych” w krajach układu współpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT).

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-001/11-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci „Metody integracji rozwiązań telekomunikacyjnych oraz dostarczania informacji o przyczynie niedostępności użytkownika na podstawie danych pobranych z jego urządzeń telekomunikacyjnych” w krajach układu współpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT).

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 494739.75

Wydatki kwalifikowalne: 494739.75

Dofinansowanie: 346317.83

Dofinansowanie UE: 294370.15

Nazwa beneficjenta: FIDUKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772330700

Kod pocztowy: 30-701

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.05.04.01-04-002/10-02 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt. Sposób korekcji wady wzroku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-002/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt. Sposób korekcji wady wzroku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 54071.88

Wydatki kwalifikowalne: 54071.88

Dofinansowanie: 37850.31

Dofinansowanie UE: 32172.76

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr. med. Bartłomiej Kałużny

NIP beneficjenta: 5541051129

Kod pocztowy: 85-670

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.05.02-00-022/12-09 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-022/12-09

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 8489026.4

Wydatki kwalifikowalne: 8489026.4

Dofinansowanie: 3395610.56

Dofinansowanie UE: 2886268.97

Nazwa beneficjenta: EMC Silesia Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9542658195

Kod pocztowy: 40-353

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015fundusze kapitałowe, tqmsoft szkolenia, portfel po angielsku, reklama a marketing, henryk kwiecień, brat kaina i abla, przekładnie zębate obliczenia, produkt niszowy, metoda grupowania wyrazów, coaching wrocław, zastrzeżenie do protokołu kpk, błąd wyodrębniania plików obsługi katastrofalny błąd, intermediate poziom, przeczytaj własności umieszczone na kolorowych karteczkach, cyriax, rekomendowane firmy, rybosomy funkcje…