Mazowieckie,  Milanówek,  Powiat grodziski

POIG.05.04.01-14-004/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla wynalazku krzesła dwu-funkcyjnego – zgłoszenie nr P.398195

POIG.05.04.01-14-004/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla wynalazku krzesła dwu-funkcyjnego – zgłoszenie nr P.398195

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-14-004/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla wynalazku krzesła dwu-funkcyjnego – zgłoszenie nr P.398195

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Milanówek

Wartość ogółem: 316487

Wydatki kwalifikowalne: 249008

Dofinansowanie: 174280.69

Dofinansowanie UE: 148138.58

Nazwa beneficjenta: Human Plus Spółka Cywilna Andrzej Kieryłło Mateusz Kieryłło

NIP beneficjenta: 5291800072

Kod pocztowy: 05-822

Miejscowość: Milanówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/25/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-08-014/13-03 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wizualizacji taktycznej dla broni strzeleckiej”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-014/13-03

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wizualizacji taktycznej dla broni strzeleckiej”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.04.01-12-014/11-02 „Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wirtualny terminal płatniczy wykorzystywany do obsługi płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-014/11-02

Tytuł projektu: „Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wirtualny terminal płatniczy wykorzystywany do obsługi płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 413410

Wydatki kwalifikowalne: 413410

Dofinansowanie: 289387

Dofinansowanie UE: 245978.95

Nazwa beneficjenta: DCO4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772327891

Kod pocztowy: 31-525

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.05.01.00-00-018/10-07 Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży AGD

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-018/10-07

Tytuł projektu: Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży AGD

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 24863252.32

Wydatki kwalifikowalne: 20436984.07

Dofinansowanie: 20227623.13

Dofinansowanie UE: 17193479.66

Nazwa beneficjenta: Instytut Energetyki

NIP beneficjenta: 5250008761

Kod pocztowy: 01-330

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.04.05.02-00-120/12-04 Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-120/12-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 29352720

Wydatki kwalifikowalne: 23864000

Dofinansowanie: 7159200

Dofinansowanie UE: 6085320

Nazwa beneficjenta: „TALEX” S.A.

NIP beneficjenta: 7820021045

Kod pocztowy: 61-619

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015rozwinięcie, oscylacja, angielski poziom b1 wymagania, jest progress, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a jakością, koksu 5 gram aplikacja, zarządzanie projektami przykładowy projekt, jak działa antyplagiat 2019, www.randka, samoocena pracownika gotowiec, lang szkoła, kursy dofinansowane, collegium, jak powstają góry lodowe wykonaj polecenia…