Cholerzyn,  Małopolskie,  Powiat krakowski

POIG.05.04.01-12-051/13-03 Zgłoszenie wynalazku firmy P.P.U.H Geco Sp. z o.o. w zakresie układu sterowania procesem gotowania.

POIG.05.04.01-12-051/13-03 Zgłoszenie wynalazku firmy P.P.U.H Geco Sp. z o.o. w zakresie układu sterowania procesem gotowania.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-051/13-03

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku firmy P.P.U.H Geco Sp. z o.o. w zakresie układu sterowania procesem gotowania.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Liszki

Wartość ogółem: 32563.6

Wydatki kwalifikowalne: 29573.6

Dofinansowanie: 17729.37

Dofinansowanie UE: 15069.96

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE GECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6760077951

Kod pocztowy: 32-060

Miejscowość: Cholerzyn

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-26-005/12-07 Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-26-005/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Tuczępy

Wartość ogółem: 11661556.2

Wydatki kwalifikowalne: 9480940

Dofinansowanie: 4740470

Dofinansowanie UE: 4029399.5

Nazwa beneficjenta: Progress Eco Sp. z o.o. S. K.-A.

NIP beneficjenta: 6551640738

Kod pocztowy: 28-142

Miejscowość: Dobrów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-12-014/11-02 „Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wirtualny terminal płatniczy wykorzystywany do obsługi płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-014/11-02

Tytuł projektu: „Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wirtualny terminal płatniczy wykorzystywany do obsługi płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 413410

Wydatki kwalifikowalne: 413410

Dofinansowanie: 289387

Dofinansowanie UE: 245978.95

Nazwa beneficjenta: DCO4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772327891

Kod pocztowy: 31-525

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.05.02.00-00-016/09-04 Klinika Biznesu – Centrum Nowych Usług Proinnowacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-016/09-04

Tytuł projektu: Klinika Biznesu – Centrum Nowych Usług Proinnowacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 6382600

Wydatki kwalifikowalne: 6382600

Dofinansowanie: 6382600

Dofinansowanie UE: 5425210

Nazwa beneficjenta: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość

NIP beneficjenta: 8841003900

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.05.04.01-10-015/13-01 Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób i urządzenie do redukcji bezpośredniej tlenków żelaza”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-015/13-01

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób i urządzenie do redukcji bezpośredniej tlenków żelaza”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Ujazd

Wartość ogółem: 69590

Wydatki kwalifikowalne: 61148

Dofinansowanie: 42803.6

Dofinansowanie UE: 36383.06

Nazwa beneficjenta: Biuro Rozwoju i Wdrożeń BRiW Posiadało Sp. j.

NIP beneficjenta: 7732340621

Kod pocztowy: 97-225

Miejscowość: Wykno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-10-001/10-05 Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-001/10-05

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 252069.6

Wydatki kwalifikowalne: 225192.6

Dofinansowanie: 157634.82

Dofinansowanie UE: 133989.59

Nazwa beneficjenta: Iwona Janowska TELBIT PHU

NIP beneficjenta: 7291670831

Kod pocztowy: 92-431

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013trucizna, ohp kraków, archiwum wojskowe 1939, totalitaryzm we włoszech, bni kraków, węglan niklu, karta procesu logistycznego, androgynia, egzamin dyplomowy, tureckie pieniądze, analiza sensoryczna, praca dla politologa, budowa paznokci, zły dobór barw jaskrawość krzyżówka, warto, efektywny synonim…