Małopolskie,  Oświęcim,  Powiat oświęcimski

POIG.05.04.01-12-048/13-00 Wsparcie na uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej pomysłu na przyjazną środowisku podpałkę.

POIG.05.04.01-12-048/13-00 Wsparcie na uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej pomysłu na przyjazną środowisku podpałkę.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-048/13-00

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej pomysłu na przyjazną środowisku podpałkę.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Oświęcim – miasto

Wartość ogółem: 22115

Wydatki kwalifikowalne: 22115

Dofinansowanie: 9951.75

Dofinansowanie UE: 8458.98

Nazwa beneficjenta: BBTB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5492434504

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.04.00-18-034/08-08 Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz utworzeniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-034/08-08

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz utworzeniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 7300741.35

Wydatki kwalifikowalne: 5961017.5

Dofinansowanie: 4128699.75

Dofinansowanie UE: 3509394.79

Nazwa beneficjenta: D.A. Glass Doros Teodora

NIP beneficjenta: 8130000882

Kod pocztowy: 35-205

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/23/2008

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


POIG.04.04.00-30-028/13-05 Innowacyjne technologie w procesie produkcji opakowań z mikrofali kaszerowanej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-028/13-05

Tytuł projektu: Innowacyjne technologie w procesie produkcji opakowań z mikrofali kaszerowanej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 21571900

Wydatki kwalifikowalne: 17530000

Dofinansowanie: 7012000

Dofinansowanie UE: 5960200

Nazwa beneficjenta: DOT2DOT Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5272722129

Kod pocztowy: 62-081

Miejscowość: Przeźmierowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 12/13/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.04.00-30-015/08-08 „Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-015/08-08

Tytuł projektu: „Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 29887582.44

Wydatki kwalifikowalne: 24270328

Dofinansowanie: 14560306.8

Dofinansowanie UE: 12376260.78

Nazwa beneficjenta: Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Spółka z ograniczoną odpoweidzialnością

NIP beneficjenta: 7811822432

Kod pocztowy: 60-462

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012okno gospodarcze, przedłuż, przydomki, nad stawami, czerwiec 2016 matematyka odpowiedzi, prepaid mbank, rodo 2018 prezentacja, eko holding wrocław, fundusze na założenie firmy, nauka perskiego, na pewno slownik, hiszpański czasowniki regularne, wyjaśnij co decydowało o przewadze przedstawionych żołnierzy nad przeciwnikiem podczas bitwy, krystalizacja soli, analityka, certyfikat prince2 cena…