Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.05.04.01-12-026/12-00 Ochrona wzoru użytkowego: „płytka siedliskowa dla pszczół samotnic” w Niemczech.

POIG.05.04.01-12-026/12-00 Ochrona wzoru użytkowego: „płytka siedliskowa dla pszczół samotnic” w Niemczech.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-026/12-00

Tytuł projektu: Ochrona wzoru użytkowego: „płytka siedliskowa dla pszczół samotnic” w Niemczech.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 6422.45

Wydatki kwalifikowalne: 6130.35

Dofinansowanie: 4291.25

Dofinansowanie UE: 3647.56

Nazwa beneficjenta: BioDar Dorota Flaga

NIP beneficjenta: 7181915071

Kod pocztowy: 30-053

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2012

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.05.04.01-10-025/12-02 Uzyskanie patentu na wynalazek „Zielona fala” w celu ochrony własności przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-025/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na wynalazek „Zielona fala” w celu ochrony własności przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 395269.6

Wydatki kwalifikowalne: 395269.6

Dofinansowanie: 276688.72

Dofinansowanie UE: 235185.41

Nazwa beneficjenta: Sagittarius Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7272800942

Kod pocztowy: 90-562

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-26-005/12-07 Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-26-005/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Tuczępy

Wartość ogółem: 11661556.2

Wydatki kwalifikowalne: 9480940

Dofinansowanie: 4740470

Dofinansowanie UE: 4029399.5

Nazwa beneficjenta: Progress Eco Sp. z o.o. S. K.-A.

NIP beneficjenta: 6551640738

Kod pocztowy: 28-142

Miejscowość: Dobrów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015przedstaw główne kierunki gospodarczego wykorzystania amazonii i wskaż ich negatywne skutki, sentencje łacińskie o nauce, źródła finansowania inwestycji gminnych, 500 złotych na dziecko najnowsze informacje, przetargi publiczne szkolenia, wydawnictwo impuls, geografia umcs, jakie mechanizmy wpływają na tworzenie nowych wyrazów?, psychologia interpersonalna, zamkniecie sklepow, warunki angielski, gorące punkty różnorodności biologicznej, parp akademia, lublin street view, bilans firmy przykład, polish companies, przysięga odc 173 napisy pl…