Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.05.04.01-12-024/13-00 Ochrona międzynarodowa wynalazku w systemie EURO-PCT pt. „Spożywczy środek prozdrowotny zawierający estry etylowe kwasów tłuszczowych zwłaszcza oleju lnianego i sposób jego otrzymywania”

POIG.05.04.01-12-024/13-00 Ochrona międzynarodowa wynalazku w systemie EURO-PCT pt. „Spożywczy środek prozdrowotny zawierający estry etylowe kwasów tłuszczowych zwłaszcza oleju lnianego i sposób jego otrzymywania”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-024/13-00

Tytuł projektu: Ochrona międzynarodowa wynalazku w systemie EURO-PCT pt. „Spożywczy środek prozdrowotny zawierający estry etylowe kwasów tłuszczowych zwłaszcza oleju lnianego i sposób jego otrzymywania”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Żary – miasto

Wartość ogółem: 553573.8

Wydatki kwalifikowalne: 450059.96

Dofinansowanie: 314996.96

Dofinansowanie UE: 267747.41

Nazwa beneficjenta: LeenLife Pharma S.A.

NIP beneficjenta: 9282078057

Kod pocztowy: 30-611

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-014/09-09 Dywersyfikacja działalności centrum IT we Wrocławiu poprzez wprowadzenie innowacyjności produktów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-014/09-09

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności centrum IT we Wrocławiu poprzez wprowadzenie innowacyjności produktów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 70341089

Wydatki kwalifikowalne: 56774400

Dofinansowanie: 17032320

Dofinansowanie UE: 14477472

Nazwa beneficjenta: Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132639219

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/25/2013


POIG.04.05.02-00-088/09-14 Utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-088/09-14

Tytuł projektu: Utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 33618805.65

Wydatki kwalifikowalne: 18097250.74

Dofinansowanie: 7238900.3

Dofinansowanie UE: 6153065.25

Nazwa beneficjenta: McKinsey Knowledge Center Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252463819

Kod pocztowy: 50-365

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/25/2015


POIG.05.04.01-08-009/13-03 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda modyfikacji tarczy elektronicznej w celu podniesienia atrakcyjności sportów strzeleckich”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-009/13-03

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda modyfikacji tarczy elektronicznej w celu podniesienia atrakcyjności sportów strzeleckich”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 65-043

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.05.02-00-008/08-17 Centrum Innowacji ATM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-008/08-17

Tytuł projektu: Centrum Innowacji ATM

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 138452185

Wydatki kwalifikowalne: 112537000

Dofinansowanie: 25332078.7

Dofinansowanie UE: 21532266.89

Nazwa beneficjenta: ATM S.A.

NIP beneficjenta: 1130059989

Kod pocztowy: 04-186

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/8/2008

Data zakończenia realizacji: 9/21/2015


POIG.05.01.00-00-005/09-10 Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-005/09-10

Tytuł projektu: Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9968500

Wydatki kwalifikowalne: 9968500

Dofinansowanie: 9873500

Dofinansowanie UE: 8392475

Nazwa beneficjenta: Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”

NIP beneficjenta: 8841003900

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: Stowarzyszenia i organizacje społeczne

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.05.04.01-12-011/12-00 Wsparcie na realizację fazy krajowej i międzynarodowej zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego izolacji termicznej w przeszkleniach wielowarstwowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-011/12-00

Tytuł projektu: Wsparcie na realizację fazy krajowej i międzynarodowej zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego izolacji termicznej w przeszkleniach wielowarstwowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 39350

Wydatki kwalifikowalne: 34750

Dofinansowanie: 24325

Dofinansowanie UE: 20676.25

Nazwa beneficjenta: VIS INVENTIS spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 6772289558

Kod pocztowy: 30-201

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/27/2012

Data zakończenia realizacji: 4/1/2013kłamstewka, kara pieniężna, plan zajęć umcs ekonomiczny, zasady prawa unii europejskiej, wnozigp umcs, rewolucja lutowa, pn-n-18001:2004, um lublin bip, pseudo, brazylia położenie, marma nowa dęba, pomysł na projekt z biologii, historia matura 2020, przyjmijmy za jednostkę pola powierzchnię jednej prostokątnej kratki, www umcs…