Małopolskie,  Olkusz,  Powiat olkuski

POIG.05.04.01-12-013/13-04 Wsparcie w zakresie uzyskania ochrony na preparat nawozowo-stymulujący zawierający tytan.

POIG.05.04.01-12-013/13-04 Wsparcie w zakresie uzyskania ochrony na preparat nawozowo-stymulujący zawierający tytan.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-013/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie w zakresie uzyskania ochrony na preparat nawozowo-stymulujący zawierający tytan.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Olkusz

Wartość ogółem: 176969.9

Wydatki kwalifikowalne: 168234.5

Dofinansowanie: 100940.7

Dofinansowanie UE: 85799.59

Nazwa beneficjenta: INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6370112065

Kod pocztowy: 32-300

Miejscowość: Olkusz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/18/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-08-011/13-02 Zgłoszenie patentowe wynalazku „Innowacyjny sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” w trybie regionalnym oraz międzynarodowym PCT.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-011/13-02

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe wynalazku „Innowacyjny sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” w trybie regionalnym oraz międzynarodowym PCT.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Lubsko

Wartość ogółem: 54411.91

Wydatki kwalifikowalne: 54411.91

Dofinansowanie: 38088.34

Dofinansowanie UE: 32375.08

Nazwa beneficjenta: BALTIC CERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5252423470

Kod pocztowy: 68-300

Miejscowość: Lubsko

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.05.02-00-046/12-03 Uruchomienie Centrum badawczo – rozwojowego Viessmann Technika Grzewcza we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-046/12-03

Tytuł projektu: Uruchomienie Centrum badawczo – rozwojowego Viessmann Technika Grzewcza we Wrocławiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9027155.68

Wydatki kwalifikowalne: 4823263.53

Dofinansowanie: 1929305.41

Dofinansowanie UE: 1639909.6

Nazwa beneficjenta: Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6912043634

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-10-001/10-05 Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-001/10-05

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 252069.6

Wydatki kwalifikowalne: 225192.6

Dofinansowanie: 157634.82

Dofinansowanie UE: 133989.59

Nazwa beneficjenta: Iwona Janowska TELBIT PHU

NIP beneficjenta: 7291670831

Kod pocztowy: 92-431

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.04.04.00-20-023/09-11 Wdrożenie innowacyjnej usługi węgloutwardzania powierzchniowego części metodą PreNitLPC

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-023/09-11

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej usługi węgloutwardzania powierzchniowego części metodą PreNitLPC

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 70267217.6

Wydatki kwalifikowalne: 57096080

Dofinansowanie: 39815256

Dofinansowanie UE: 33842967.6

Nazwa beneficjenta: „HARTOWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9662006816

Kod pocztowy: 15-113

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014przedłużanie metodą żelową, podatek dochodowy wikipedia, vat-7(19), 16 kwietnia, matura arkusz matematyka, szkolenia z windykacji, auto szkola lider, zus dokumenty do emerytury 2018, paulina odc 26, tadmar kielce, groźby karalne przykłady, bartłomiej kłusek, szaranowicz twitter, nowopowstały, anna wasilewska…