Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.05.04.01-12-011/12-00 Wsparcie na realizację fazy krajowej i międzynarodowej zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego izolacji termicznej w przeszkleniach wielowarstwowych.

POIG.05.04.01-12-011/12-00 Wsparcie na realizację fazy krajowej i międzynarodowej zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego izolacji termicznej w przeszkleniach wielowarstwowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-011/12-00

Tytuł projektu: Wsparcie na realizację fazy krajowej i międzynarodowej zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego izolacji termicznej w przeszkleniach wielowarstwowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 39350

Wydatki kwalifikowalne: 34750

Dofinansowanie: 24325

Dofinansowanie UE: 20676.25

Nazwa beneficjenta: VIS INVENTIS spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 6772289558

Kod pocztowy: 30-201

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/27/2012

Data zakończenia realizacji: 4/1/2013


POIG.05.04.01-12-005/10-03 Wsparcie na uzyskanie patentu światowego ma pojazd z osią o zmiennym rozstawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-005/10-03

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie patentu światowego ma pojazd z osią o zmiennym rozstawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 65252.92

Wydatki kwalifikowalne: 53486

Dofinansowanie: 37440.2

Dofinansowanie UE: 31824.17

Nazwa beneficjenta: Jaxa Networks Rafał Budweil

NIP beneficjenta: 6772227675

Kod pocztowy: 30-201

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/1/2014


POIG.05.04.01-08-015/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających napędami aparatów podwieszonych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-015/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających napędami aparatów podwieszonych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.06.00-12-005/12-04 Wdrożenie przemysłowej produkcji opartego na wynalazku kolektora słonecznego TWIN

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-12-005/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie przemysłowej produkcji opartego na wynalazku kolektora słonecznego TWIN

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 15411267

Wydatki kwalifikowalne: 13473200

Dofinansowanie: 6737150

Dofinansowanie UE: 5726577.5

Nazwa beneficjenta: Skorut Systemy Solarne Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 6811460678

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/20/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.04.00-24-034/08-08 Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-034/08-08

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Gmina: M. Tychy

Wartość ogółem: 10004000

Wydatki kwalifikowalne: 8200000

Dofinansowanie: 4100000

Dofinansowanie UE: 3485000

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa

NIP beneficjenta: 2220074473

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/201214 luty, premid czechy, umowa sprzedaży, zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, ąd, artur koziej, zwroty hotelowe po angielsku, zadania kuratora rodzinnego, podaj trzy przykłady wpływu transportu, klasyfikacja wysiłków fizycznych, europejski fundusz społeczny 2014 2020, email msp, faktura europejska, prucnal, fis olsztyn, pochówki kobylnica, aktualności tvn, angielski nip, obowiązki ryczałtowca, filmy z największym budżetem, roślinność tatr, fotosynteza, rozporządzenie 1303…