Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.05.04.01-12-011/11-03 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury. elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

POIG.05.04.01-12-011/11-03 Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury. elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-011/11-03

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury. elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 374456

Wydatki kwalifikowalne: 374456

Dofinansowanie: 262119.2

Dofinansowanie UE: 222801.32

Nazwa beneficjenta: UX2 Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6772342324

Kod pocztowy: 31-525

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.05.04.01-08-012/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-012/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 65-043

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.04.01-10-019/13-03 Uzyskanie patentu na wynalazek „Kompensaty finansowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-019/13-03

Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na wynalazek „Kompensaty finansowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 401429.6

Wydatki kwalifikowalne: 401429.6

Dofinansowanie: 281000.72

Dofinansowanie UE: 238850.61

Nazwa beneficjenta: Sagittarius Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7272800942

Kod pocztowy: 90-592

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/28/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015wzór umowy o wykonanie usługi, wspia rzeszów kierunki, księga jakości firmy produkcyjnej iso 9001:2015, 13.92.z, tomasz komornicki, rektor kto to, głupi goldberg, druga wojna bałkańska, biuro karier us, odnowienie, rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, serwetka po angielsku, podkreśl ekonomiczne wskaźniki sytuacji, akademia zawodowa, na ścieżkach wiedzy, sekrata pl opinie, www.kolbuszowa.pl, urząd wojewodzki, duże przedsiębiorstwa, dyplomata, jak powinien wyglądać wywiad, sprawdzanie nipu unijnego, kelner zwroty po angielsku, synonim ograniczone, babilon…