Małopolskie,  Powiat dąbrowski / Powiat tarnowski,  Żabno

POIG.05.04.01-12-007/11-01 Dokonanie zgłoszenia przez firmę PHU FARTA Paweł Wiesław Podstawski wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante

POIG.05.04.01-12-007/11-01 Dokonanie zgłoszenia przez firmę PHU FARTA Paweł Wiesław Podstawski wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-007/11-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia przez firmę PHU FARTA Paweł Wiesław Podstawski wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Żabno

Wartość ogółem: 7057

Wydatki kwalifikowalne: 6045

Dofinansowanie: 4231.5

Dofinansowanie UE: 3596.77

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FARTA Paweł Wiesław Podstawski

NIP beneficjenta: 8710000574

Kod pocztowy: 33-240

Miejscowość: Żabno

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat dąbrowski / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2012


POIG.05.02.00-00-016/09-04 Klinika Biznesu – Centrum Nowych Usług Proinnowacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-016/09-04

Tytuł projektu: Klinika Biznesu – Centrum Nowych Usług Proinnowacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 6382600

Wydatki kwalifikowalne: 6382600

Dofinansowanie: 6382600

Dofinansowanie UE: 5425210

Nazwa beneficjenta: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość

NIP beneficjenta: 8841003900

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.05.04.01-04-033/13-00 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla wzorów przemysłowych firmy ALIKO.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-033/13-00

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla wzorów przemysłowych firmy ALIKO.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 145390

Wydatki kwalifikowalne: 145390

Dofinansowanie: 101773

Dofinansowanie UE: 86507.05

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALIKO Janusz Czajkowski

NIP beneficjenta: 9531013247

Kod pocztowy: 85-749

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/21/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.01-00-013/10-15 Budowa innowacyjnego zakładu produkcji znacząco ulepszonych podzespołów dla przemysłu lotniczego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-013/10-15

Tytuł projektu: Budowa innowacyjnego zakładu produkcji znacząco ulepszonych podzespołów dla przemysłu lotniczego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 261016842.05

Wydatki kwalifikowalne: 188123970

Dofinansowanie: 56437191

Dofinansowanie UE: 47971612.35

Nazwa beneficjenta: UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010046036

Kod pocztowy: 51-317

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-08-024/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń. niezależnie od procesora i systemu operacyjnego”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-024/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń. niezależnie od procesora i systemu operacyjnego”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.06.00-24-010/12-05 Dywersyfikacja działalności firmy w wyniku pierwszego wdrożenia wynalazków i produkcji innowacyjnych wyrobów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-010/12-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy w wyniku pierwszego wdrożenia wynalazków i produkcji innowacyjnych wyrobów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 12125340

Wydatki kwalifikowalne: 9858000

Dofinansowanie: 4929000

Dofinansowanie UE: 4189650

Nazwa beneficjenta: Rosiński i S-ka Spółka Akcyjna Zakład Produkcji Opakowań

NIP beneficjenta: 5470245658

Kod pocztowy: 43-382

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.05.04.01-04-002/10-02 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt. Sposób korekcji wady wzroku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-002/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt. Sposób korekcji wady wzroku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 54071.88

Wydatki kwalifikowalne: 54071.88

Dofinansowanie: 37850.31

Dofinansowanie UE: 32172.76

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr. med. Bartłomiej Kałużny

NIP beneficjenta: 5541051129

Kod pocztowy: 85-670

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.05.02-00-006/09-04 Utworzenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-006/09-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 100816476.4

Wydatki kwalifikowalne: 51460848

Dofinansowanie: 15438254.4

Dofinansowanie UE: 13122516.24

Nazwa beneficjenta: EDF Polska S.A.

NIP beneficjenta: 6420000642

Kod pocztowy: 00-120

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/27/2009

Data zakończenia realizacji: 5/25/2014


POIG.05.02.00-00-020/08-04 TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DO PRZEDSIĘBIORSTW NA TERENIE POLSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-020/08-04

Tytuł projektu: TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DO PRZEDSIĘBIORSTW NA TERENIE POLSKI

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 3127900

Wydatki kwalifikowalne: 3025000

Dofinansowanie: 3025000

Dofinansowanie UE: 2571250

Nazwa beneficjenta: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP”

NIP beneficjenta: 5250008815

Kod pocztowy: 02-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012paih, święto pszczoły okszów 2018, charakterystyka stanowiska pracy nauczyciela, 367 kpc, wykonaj obliczenia skreśl litery odpowiadające otrzymanym wynikom, stopa dyskontowa co to jest, automotywacja ćwiczenia, lutw lublin, piłsudski petlura, dom studencki, deficyt budżetowy w krajach ue 2018, gramatura potraw w żywieniu zbiorowym, rak płuc etapy, event management polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, agencja rolna, trwała na rzęsy warszawa, lem dzienniki gwiazdowe pdf, kat c wymagania…