Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.05.04.01-12-002/11-02 Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci „Metody identyfikacji zbliżeniowej przy użyciu urządzenia komunikującego się drogą radiową” w krajach układu wspólpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT)”.

POIG.05.04.01-12-002/11-02 Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci „Metody identyfikacji zbliżeniowej przy użyciu urządzenia komunikującego się drogą radiową” w krajach układu wspólpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT)”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-002/11-02

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci „Metody identyfikacji zbliżeniowej przy użyciu urządzenia komunikującego się drogą radiową” w krajach układu wspólpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT)”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 447049.75

Wydatki kwalifikowalne: 447049.75

Dofinansowanie: 312934.83

Dofinansowanie UE: 265994.6

Nazwa beneficjenta: POPLA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762398553

Kod pocztowy: 30-701

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/2/2012


POIG.05.04.01-08-013/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda redukcji rozdzielczości strumienia video i rekonstrukcji oryginalnej rozdzielczości”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-013/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda redukcji rozdzielczości strumienia video i rekonstrukcji oryginalnej rozdzielczości”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 65-043

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.04.00-24-037/08-08 Innowacyjna technologia produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu. wodoru i biopaliw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-037/08-08

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu. wodoru i biopaliw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Gmina: M. Sosnowiec

Wartość ogółem: 141584452.2

Wydatki kwalifikowalne: 139750307

Dofinansowanie: 37583783.45

Dofinansowanie UE: 31946215.93

Nazwa beneficjenta: VITKOVICE MILMET S.A.

NIP beneficjenta: 6440514628

Kod pocztowy: 41-200

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/30/2012


POIG.05.04.01-02-301/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w RPA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-301/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w RPA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 12368

Wydatki kwalifikowalne: 10160

Dofinansowanie: 7112

Dofinansowanie UE: 6045.2

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015franchising, ktory, wniosek o ocenę pracy nauczyciela chomikuj, wseit wd, rozwinięcie stożka, rodzaje plech, powsińska 64, rozbicie pdf, zsnr3, sterowanie jakością, wiedzieć z autopsji, youtube film został wstrzymany czy chcesz oglądać dalej, filmy na ytube, mapa burzowa europa, word przenoszenie wyrazów, zniesienie współwłasności samochodu po śmierci współwłaściciela, koronaworus, oboda, ostnica jana, pożyczka bezzwrotna tarcza, tatarzy krymscy…