Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.05.04.01-12-002/10-03 Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku: Podnośnik deski sedesowej i obrotowy siłownik sprężynowy

POIG.05.04.01-12-002/10-03 Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku: Podnośnik deski sedesowej i obrotowy siłownik sprężynowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-002/10-03

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku: Podnośnik deski sedesowej i obrotowy siłownik sprężynowy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1027031.28

Wydatki kwalifikowalne: 1010444

Dofinansowanie: 394073.16

Dofinansowanie UE: 334962.18

Nazwa beneficjenta: Delki. Polpoint Zbigniew Korzelski

NIP beneficjenta: 9451791787

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/22/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.04.04.00-24-025/08-05 Dywersyfikacja usług poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii modernizacji nasypów kolejowych i likwidacji osuwisk.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-025/08-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja usług poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii modernizacji nasypów kolejowych i likwidacji osuwisk.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 9907132

Wydatki kwalifikowalne: 9270364

Dofinansowanie: 5562218.4

Dofinansowanie UE: 4727885.64

Nazwa beneficjenta: Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „Sanel” Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 6410007335

Kod pocztowy: 41-705

Miejscowość: Ruda Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.05.04.01-04-003/10-02 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt.: Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-003/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt.: Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 55386.99

Wydatki kwalifikowalne: 55386.99

Dofinansowanie: 38770.89

Dofinansowanie UE: 32955.25

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr. med. Bartłomiej Kałużny

NIP beneficjenta: 5541051129

Kod pocztowy: 85-670

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014media expert turystyczna lublin, uj akademiki, obornicka 330, odmiana przez przypadki cudzysłów, 120 uderzeń serca, preferencyjne, e cargo edu pl, star wars 9 cały film, pożyteczny, grzegorz schetyna wiek, wystawienie faktury przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 2018, uniwersytet karola marcinkowskiego, polityka rodzinna definicja, horyzont2020, kalkulacja procesowa, studia graficzne wrocław…